1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Екологично предизвикателство на Toyota 2050

Научете за проактивните екологични действия, които предприемаме

Обявеното през 2015 г. глобално екологично предизвикателство до 2050 г. включва шест предизвикателства.

Те обхващат всички аспекти на нашата дейност, проучването на нови продукти и технологии и ролята ни на фактор, който дава възможност на хората и общностите да опознават и подобряват заобикалящия ги природен свят и да насърчават екологичната устойчивост.

 • Предизвикателство 1: нови автомобили с нулеви емисии на CO

  Нашето предизвикателство за нови автомобили с нулеви емисии на CO2 има за цел да намали емисиите на CO2 от нашите автомобили с 90% до 2050 г. в сравнение с нивата от 2010 г. Стремим се да постигнем тази цел, като насърчаваме разработването на автомобили от следващо поколение с ниски или нулеви въглеродни емисии, включително хибридни електрифицирани автомобили (HEV), хибридни електрически автомобили с възможност за зареждане в електрическата мрежа (PHEV), електрически автомобили с батерии (BEV) и електрически автомобили с горивни клетки (FCEV) – и като направим нашите модели с конвенционално задвижване по-икономични.

 • Предизвикателство 2: нулеви емисии на CO2 през целия жизнен цикъл 

  С нашето предизвикателство за нулеви емисии на CO2 през целия жизнен цикъл искаме да направим нещо повече от това да премахнем емисиите на C02, които се отделят, когато произвеждаме автомобилите и когато нашите клиенти ги управляват. Искаме да премахнем емисиите на въглероден диоксид от производството на материалите и частите, които използваме, от логистичните ни дейности и от методите за депониране и рециклиране, използвани при приключване на жизнения цикъл на автомобилите.

 • Предизвикателство 3: нулеви емисии на CO

  Емисиите на CO2 се генерират не само при движението на автомобилите, но и при производството им в нашите заводи. Това предизвикателство включва стратегия за постигане на нулеви емисии на CO2 в нашите производства, като се съсредоточим върху подобряване на използваните технологии и преминаване към алтернативни източници на енергия.

 • Предизвикателство 4: минимизиране и оптимизиране на използването на вода 

  Нуждите от вода в света нарастват бързо, така че е от жизненоважно значение да съхраним запасите, като намалим количеството вода, което използваме за производството на нашите продукти, и рециклираме колкото се може повече. Тъй като наличието на вода се различава значително в световните региони, в които работим, ние се грижим да въведем мерки, които са съобразени с местните нужди.

 • Предизвикателство 5: създаване на общество и системи, основани на рециклирането 

  Нарастващото население, икономическият растеж и желанието за по-удобен начин на живот оказват все по-голям натиск върху природните ресурси и създават повече отпадъци. Искаме да помогнем за изграждането на идеално общество, основано на ресурсите/рециклирането. В тази област имаме над 40-годишен опит в областта на идеите и иновациите и сме решени да постигнем още по-добри резултати в бъдеще.

 • Предизвикателство 6: създаване на бъдещо общество в хармония с природата 

  За да запазим и подобрим съвместното си съществуване с природата, трябва да опазим нашите гори и други богати екосистеми. Ние правим това чрез редица проекти на всички нива в нашата организация. По този начин се стремим да играем активна роля в подобряването на екологичното образование и повишаването на осведомеността, за да помогнем за изграждането на общество, в което хората живеят в хармония с природата.