Моля попълнете всички задължителни полета *

Максимум 1024 знака. Излишното съдържание ще бъде отрязано.

Въз основа на вашето изрично съгласие, както е поискано по-горе, Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV / SA („TME“), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Брюксел, Белгия, ще съберат вашето име, фамилия и e-имейл адрес с цел обработване и изпълнение на вашата заявка. Можете да изберете категориите съобщения, които желаете да ви бъдат изпратени и имате право да оттеглите съгласието си за една или повече от категориите съобщения, които сте избрали по-горе, по всяко време чрез: право на достъп до личните данни, които пазим за...

вас, право на коригиране, изтриване, преносимост на данни и ограничаване на обработката, право на възражение и право на подаване на жалба до вашия орган за защита на данните са описани, и трябва да сте прочели и приели.

За повече информация моля, отидете на https://toyota.bg/legal/privacy-policy. Искаме да ви уверим, че след като дадете съгласието си, само ограничен брой юридически лица на Toyota (както е описано по-горе) ще ви изпращат маркетингови съобщения или покани за участие в проучвания, както сте избрали. Вашето съгласие няма да се използва за спам или изпращане на нежелана комуникация. Ние също така ще гарантираме, че обединяваме вашите лични данни, събрани тук, с вашите лични данни, които вече са достъпни за нас по законен начин чрез други източници. Ние ще съхраняваме вашите лични данни от датата, на която сте подали съгласието си, и те ще бъдат изтрити след изтичане на регламентирания период. Моля, имайте предвид също, че вашите лични данни могат да бъдат достъпни за получатели в страни извън Европейското икономическо пространство, които ни помагат за техническата обработка на вашите лични данни и само доколкото това е необходимо за такава помощ.

Въз основа на вашето изрично съгласие, както е поискано по-горе, Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV / SA („TME“), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Брюксел, Белгия, ще съберат вашето име, фамилия и e-имейл адрес с цел обработване и изпълнение на вашата заявка. Можете да изберете категориите съобщения, които желаете да ви бъдат изпратени и имате право да оттеглите съгласието си за една или повече от категориите съобщения, които сте избрали по-горе, по всяко време чрез: право на достъп до личните данни, които пазим за вас, право на коригиране, изтриване, преносимост на данни и ограничаване на обработката, право на възражение и право на подаване на жалба до вашия орган за защита на данните са описани, и трябва да сте прочели и приели.

За повече информация моля, отидете на https://toyota.bg/legal/privacy-policy. Искаме да ви уверим, че след като дадете съгласието си, само ограничен брой юридически лица на Toyota (както е описано по-горе) ще ви изпращат маркетингови съобщения или покани за участие в проучвания, както сте избрали. Вашето съгласие няма да се използва за спам или изпращане на нежелана комуникация. Ние също така ще гарантираме, че обединяваме вашите лични данни, събрани тук, с вашите лични данни, които вече са достъпни за нас по законен начин чрез други източници. Ние ще съхраняваме вашите лични данни от датата, на която сте подали съгласието си, и те ще бъдат изтрити след изтичане на регламентирания период. Моля, имайте предвид също, че вашите лични данни могат да бъдат достъпни за получатели в страни извън Европейското икономическо пространство, които ни помагат за техническата обработка на вашите лични данни и само доколкото това е необходимо за такава помощ.