1. Resources
  2. Поверителност на запис входящи и изходящи телефонни разговори
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Уведомление за поверителност относно запис на входящи и изходящи телефонни разговори

от Тойота Балканс ЕООД

Уведомление за телефонните разговори

Това Уведомление за поверителност и защита на личните данни („Уведомление“) съдържа информация какви лични данни се обработват от Тойота Балканс ЕООД, при записване на входящи и изходящи телефонни разговори на телефонни номера на Тойота Балканс ЕООД. Това Уведомление се прилага наред с и в допълнение към Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota/ Lexus, която съдържа общите правила за обработването на Вашите лични данни и е достъпна на следния линк: https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.

Администратор на личните данни, съдържащи се в записи на входящи и изходящи телефонни разговори

Администратор на личните данни, съдържащи се в записи на входящи и изходящи телефонни разговори е Тойота Балканс, с ЕИК 130106252, със седалище и адрес на управление: гр. София. бул. Цариградско шосе 163.

Какви телефонни разговори се записват?

Записват се входящи и изходящи телефонни разговори от и към клиенти и други външни за Тойота Балканс ЕООД лица (външни доставчици, институции и други организации) на телефонната централа на Тойота Балканс 02/4897100.

Какви лични данни се събират?

При запис на телефонните разговори се обработват следните лични данни:

  • Запис на гласа на лицето, което инициира телефонната комуникация и на служителя на Тойота Балканс ЕООД, който приема и/или прави обаждането;
  • За да Ви обслужим, може да Ви бъде поискана съответна индивидуализираща информация, в зависимост от целта на обаждането, напр.: имена, телефонен номер, номер на шаси на автомобил, регистрационен номер на автомобил, история на автомобила, предпочитан оторизиран търговец, предпочитан застраховател и др.;
  • Име и длъжност на служителя, който приема и/или прави обаждането.

За какви цели се записват телефонните обаждания:

  • За мониторинг, оценка и подобряване на качеството на обслужване на партньори, клиенти и други трети лица;
  • За повишаване на сигурността на Тойота Балканс ЕООД и неговите служители, както и при нужда – за оказване на съдействие на органите на реда.

Тойота Балканс ЕООД извършва запис на входящите и изходящите телефонни обаждания въз основа на законния си интерес да осигурява качествено обслужване на своите партньори и клиенти и да защитава сигурността на дружеството и неговите служители.

Колко дълго се съхраняват записите на телефонните обаждания?

Записите на входящите и изходящите телефонни обаждания обичайно се съхраняват за период от 1 месец. Понякога, например при спор с или оплакване от клиент, може да съхраняваме конкретни записи до разрешаване на съответния случай.

Получатели на лични данни, съдържащи се в записи на телефонните обаждания

Данните, съдържащи се в записи на телефонните обаждания, могат да бъдат споделяни с оправомощени от нас обработващи лични данни - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели.

В случай, че не желаете запис на телефонните разговори, моля да ни уведомите:

  • По електронен път на следния имейл адрес: toyota@contact.toyota.bg
  • На електронния сайт на Дружеството: Свържете се с нас чрез контактната форма на този сайт.
  • По пощата - на адреса на Тойота Балканс ЕООД

Повече информация относно Вашите права във връзка с личните данни, които обработваме, се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota на следния линк: https://www.toyota.bg/legal/privacy-policy.