1. Resources
  2. Terms of use
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Запознайте се с правилата и условията на Тойота Балканс ЕООД за ползване на този уебсайт.

С достъпа и използването на този уебсайт ("сайтът на TOYOTA") Вие приемате тази Политика без каквито и да било ограничения и условия. Следователно Вашият достъп до сайта на TOYOTA е предмет на тази Политика, както и на приложимите закони. 

 

Съдържание

Сайтът TOYOTA съдържа информация за продукти TOYOTA и за промоционални програми TOYOTA. Продуктите TOYOTA и промоционалните програми, описани на този сайт, се предлагат за продажба само в България от съответните Оправомощени търговци на Toyota, а промоционалните програми, описани в сайта, се предлагат само в България.

Цялата информация, включена в този сайт е само за ориентиране. Сайтът не трябва да се използва, и на него не трябва да се разчита като на заместител на информацията, която е на Ваше разположение при Оправомощените търговци и Оправомощените сервизи на TOYOTA за България. Информацията на този сайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба.

Въпреки че Тойота Балканс ЕООД полага всички разумни усилия за коректността на цялата информация на сайта на TOYOTA, Тойота Балканс ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било информация на този сайт. Както сайтът на TOYOTA, така и цялата информация и материалите, които се съдържат в него, Ви се предоставят във вида, в който са оформени фактически, без гаранция от какъвто и да било тип – нито изрична, нито подразбираща се.

Тойота Балканс ЕООД обаче си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества.

Цени на продуктите TOYOTA

Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този сайт, е само за ориентир, и не представлява оферта за продажби на продукти TOYOTA, нито пък има задължаващо действие за Оправомощените търговци или Оправомощените сервизи на TOYOTA за България. Закупуването на който и да било продукт TOYOTA е предмет на сроковете и условията на индивидуалния договор за продажба.

Използване на технологията на cookie програмите

На сайта на Toyota се използва технологията на cookie програмите (т.нар. „бисквитки”), за да проследява пътищата, които сте изминали от Вас до сайта TOYOTA, за да подпомогнат при регистрирането на дейностите на ползвателите на сайта TOYOTA, и за оценяване на сайта TOYOTA и за неговото подобряване, за да го направи по-полезен за Вас. Чрез тази технология информация за индивидуалните ползватели не се регистрира, така че няма да се съхранява или използва никаква конкретна информация за Вас самите.

Обърнете внимание на факта, че Вие можете да настроите Вашия браузър да не приема cookie програми, или да Ви предупреждава за случаите, когато се изпращат такива програми.

Предупреждение за авторските права, индустриалната и интелектуалната собственост

Както представянето, така и цялото съдържание на този сайт се защитават от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост. Можете да използвате информацията, текста, картинките или графиките, които се съдържат в този сайт, за Ваше лично ползване (без търговски характер), като не можете да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате - както изцяло, така и частично, с каквато и да било цел, без предварителното писмено съгласие на Тойота Балканс ЕООД, освен само за преглеждане.

Ограничено използване на снимки от официални сайтове на Toyota

Toyota потвърждава, че Интернет е среда за обмен на информация и в тази връзка разрешава възпроизвеждане на снимки от сайта на Toyota, при условие, че бъде отправено искане до администратора на сайта на TOYOTA на toyota@contact.toyota.bg. За Ваша информация, критериите за преценка на такова искане, освен друго се основават на следното:

- Сайтът има нестопанска цел; 

- Сайтът придава позитивен имидж на марката Toyota и продуктите Toyota; 

- Сайтът не съдържа непристойни или незаконни материали; 

- Снимките не се подлагат на промени (без допълнителен текст върху снимките, не се използват във фото колаж, промяна в цветовете или деформация и т.н.); 

- Може да се възпроизвеждат само снимки съдържащи продукти, изготвени от Toyota, в частност, не може да се възпроизвеждат елементи от оформлението и визуалния изглед на сайта на Toyota; 

- Собственикът на авторските права бъде обозначен, както следва: 'Copyright © Toyota Motor  Europe ("TME")'; 

- Източникът на снимките е обозначен с хипервръзка към сайта на Toyota; 

- С използване на снимките, лицето или организацията се съгласява Toyota да се свързва с него, за да се установи връзка от сайта на Toyota до неговия сайт.

Запазени търговски марки

Всички запазени търговски марки, лога и служебни маркировки, показани на този сайт, са собственост на Тойота Балканс ЕООД или на трети страни. Забранено е да ги използвате, „сваляте” за постоянно, размножавате или разпространявате по какъвто и да било начин без писменото разрешение от Тойота Балканс ЕООД или от трети страни, в зависимост от конкретния случай.

Хипервръзки

Сайтът на TOYOTA може да съдържа хипервръзки към други Интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. Тойота Балканс ЕООД не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава хипертекстова връзка или в друг Интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към сайта на TOYOTA, е на Ваш собствен риск.

Ограничения на отговорностите за вреди

Тойота Балканс ЕООД изрично не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни, причинно обусловени или особени вреди, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта на TOYOTA, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от вируси, които са засегнали Вашето компютърно оборудване или Вашето доверие в информацията, получена чрез сайта на TOYOTA.

Актуализиране на политиките

Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да актуализира настоящата политика по всяко време, когато това се наложи от бизнес съображения, ето защо Ви приканваме при всяко Ваше посещение на сайта на TOYOTA да посещавате отново тази страница, за да проверявате политиката.

Получени препоръки

Когато изпращате препоръки на този сайт на TOYOTA, Вие приемате, че Тойота Балканс ЕООД си запазва правото, по своя собствена преценка, да променя, да „качва” безплатно или да не „качва” на сайтa на TOYOTA получените препоръки. Тойота Балканс ЕООД не поема никаква отговорност по отношение на съдържанието на съобщенията, публикувани на сайта на TOYOTA.