1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 3
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Предизвикателство 3

Предизвикателство за нулеви C02 емисии от завода
Нашето предизвикателство за нулеви CO2 емисии от завода включва рационализиране на нашите производствени процеси, с цел намаляване на тяхната продължителност и отделянето на по-малко CO2. Ще направим съоръженията си енергийно по-ефективни и ще използваме повече възобновяеми енергийни източници, като слънчева, вятърна, и енергия с нисък въглероден отпечатък, включително водород като източник на енергия.

Нашите цели за следващите години

 • Глобално предизвикателство за 2050

  Нашата цел е да постигнем нулеви емисии на CO2 във всички производствени предприятия по света до 2050 г.

 • Глобална средносрочна цел за 2030 г.

  До 2030 г. нашата цел е да намалим емисиите на CO2 от заводите ни по света с 35 процента в сравнение с нивата от 2013 г.

Нашите постижения досега

 • Някои от постиженията на Toyota Global досега

  Представяне на CO2 емисии от заводи и офиси на Toyota, разположени по целия свят (Азия, Северна Америка, Европа, Китай)

 • Някои от постиженията на Toyota Europe досега

  Над 72% намаление на емисиите на CO2 на автомобил, произведен в европейски заводи, в сравнение с нивата от 2013 г.

Нашите производствени предприятия започват да работят без пара

Емисиите на CO2 в нашите заводи идват от енергията, използвана при производствените процеси. Анализите, извършени от нашите екипи за оценка на инсталациите, показаха че енергийната ефективност може да бъде значително подобрена при нашите парни процеси.

Те проучиха процесите в двата завода за производство на автомобили в Европа, където се използва пара – Toyota Motor UK Burnaston (TMUK) и Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT). И на двата обекта те идентифицираха потенциала за намаляване на загубите на енергия от 33% на 8% чрез пълно елиминиране на парния процес и замяната му с по-прости и по-интелигентни процеси. TMUK завърши последния етап от проект за безпарна инсталация, премахвайки излишното генериране на пара от котли.

Как нашите заводи намаляват своите емисии?

Научете повече