1. Resources
 2. Privacy policy
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Научете как Toyota използва Вашите лични данни и как ние уважаваме и защитаваме Вашата поверителност.

Тойота Балканс ЕООД се ангажира да защитава и зачита Вашата поверителност. На тази страница ние описваме как можем да използваме всички лични данни, които можете да ни предоставите, когато посещавате тази интернет страница.

Моля, прочетете следното, за да разберете внимателно нашите възгледи и практики по отношение на Вашите лични данни и как ще се отнасяме към тях. В тази Обща политика за поверителност и защита на данните на Toyota ние описваме как събираме Вашите лични данни и защо ги събираме, какво правим с Вашите лични данни, с кого ги споделяме, как ги защитаваме и изборите, които можете да направите относно Вашите лични данни.

С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни

Категории лични данни:

Лични данни, които ни предоставяте:

 • Вашето име и фамилия и форма на обращение (Г-жа, Г-ца, Г-н), ЕГН, шофьорска книжка, лична карта,
 • Вашите данни за контакт (например домашен адрес, електронен адрес и (мобилен) телефонен номер),
 • Информация, свързана с Вашата MyT регистрация (например, справка за Вашата MyT регистрация), профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа),
 • Информация за Вашите посещения в нашите центрове, покупки, запазени автомобилни конфигурации, събития за ремонт и поддръжка и контактите с нас (въпроси, заявки (искания), запис на телефонни обаждания и т.н.),
 • Информация за Вашия автомобил Toyota например, номер на рама (VIN), регистрационен номер, датата на доставка, срок на гаранцията, пробег, сервизна история, данни за геолокация),
 • Информация за Вашите интереси и предпочитания Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение)
 • В случай, че сте сключили договор за финансиране или лизинг, Оправомощеният търговец може да е упълномощен да обработва Ваши лични данни, необходими за попълване на свързаните с договора формуляри и да въвежда тази информация в системите на съответната финансираща институция/лизингодател. В тази връзка следва да се запознаете и с уведомленията за поверителност на съответната финансираща институция/ лизингодател.

Лични данни на трети лица, предоставени от Вас:

 • В определени случаи събираме данни на физически лица-ползватели на Вашия автомобил Toyota, като име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място и/или в интернет страницата на Тойота Балканс ЕООД и/или на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg Подробна информация за Вашите права и начините за упражняването им се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.

Цели и правни основания за обработването на вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни за целите и въз основа на правните основания, описани по-долу:

Цел
Правни основания

За обработване и изпълнение на Вашите заявки:

 

 
 • За обработване и изпълнение на Вашите заявки за пробно шофиране, оферта, брошура, запазване на час или за информация за продукти и услуги или което и да било друго искане на информация.
Изпълнение на договор
 • За да се свържем с Вас, за да Ви информираме относно изпълнението на Вашата заявка, както и да получим обратна връзка.
Изпълнение на договор
 • За проследяване на местоположението на предоставения за пробно шофиране автомобил.
Законен интерес на Администратора(ите)
За изпълнение на договори между нас и Вас:

 

 • За изпълнение на договори, сключени помежду ни (покупка на автомобил Toyota, в това число на лизинг, регистрация, прехвърляне, поддръжка и ремонт, гаранционно обслужване, услуги за мобилност и т.н.).
 • За да се свържем с Вас, за да Ви информираме относно изпълнението на съответните договори, както и да получим обратна връзка.
 • За напомнителни съобщения във връзка с предстоящи събития по гаранционното обслужване на Вашия автомобил.

 

Изпълнение на договор
За подобряване на качеството на нашите продукти, услуги и клиентско изживяване:
 • За да се свързваме с Вас при провеждане на сервизни кампании, приложими за Вашия автомобил Toyota, в изпълнение на задължения за опазване на здравето и безопасността по реда на Закона за защита на потребителите.
Изпълнение на законово задължение
 • За да Ви изпращаме проучвания за клиентската Ви препоръка (без да се включват маркетингови проучвания или маркетингово съдържание).
Законен интерес на Администратора(ите) или трето лице
За да Ви изпращаме маркетингови съобщения и маркетингови проучвания:
 • За да Ви изпращаме придружаващи оферти към съобщения за предстоящи или изтичащи услуги (например оферта към напомняне за предстоящо обслужване, технически преглед и т.н.).
 • За да Ви изпращаме/информираме за персонализирани оферти за продукти и услуги с марка Toyota или Kinto,които може да представляват интерес за Вас.
 • За да Ви изпращаме информация и покани за организирани от нас събития.
 • За да се свързваме с Вас и за да Ви изпращаме маркетингови проучвания и проучвания с маркетингово, рекламно или промоционално съдържание,.

Кой може да се свързва с Вас?
Тойота Балканс ЕООД, както и получателите, посочени в Раздел „Получатели на Вашите лични данни“ по-долу. Искаме да Ви уверим, че Вашето съгласие няма да бъде използвано за да Ви изпращаме спам или да Ви затрупваме със съобщения. Ние се интересуваме от Вашето мнение и Вашите интереси, предпочитания и очаквания, чрез изграждане на клиентски профил въз основа на анализ на информацията, която получаваме за Вас. Той ще се използва за персонализиране на съобщенията ни до Вас и за да Ви изпращаме персонализирани оферти, реклами и покани.
Вашето съгласие (изрично дадено от Вас)
За да управляваме Вашите лични данни:
 • Вашите лични данни може да се комбинират, обработват, споделят и съхраняват в централни системи, управлявани от нас и/или от съответните получатели, посочени в раздел "Получатели на Вашите лични данни " по-долу.Тези действия имат за цел:
  • Ефективно управление на Вашите лични данни
  • Да Ви осигурим възможно най-доброто клиентско изживяване.
 • За да управляваме данните за Вашето съгласие(я) (например, да бъдем осведомени дали сте дали съгласие да Ви изпращаме маркетингови материали).
Законен интерес на администратора или на трето лице
Законово задължение за споделяне на Вашите лични данни:
 • За изпълнение на наши законови задължения (например за изпълнение на съдебно разпореждане или нареждане или искане от даден орган (полиция и т.н.), за изпълнение на данъчни задължения).
Изпълнение на законово задължение

 

Срокове на съхранение на Вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Когато не са повече необходими, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани (обезличени).

Нашите политики и процедури се основават на следните критерии за определяне на сроковете за съхранение на личните данни в контекста на описаните по-горе цели:

 • Времето, изминало от последния Ви контакт с нас;
 • Времето, което е необходимо на нас и на Вас, за изпълнение на Вашите заявки (например ако сте поискали пробно шофиране онлайн, ние ще запазим Вашите лични данни за срок от 6 месеца след датата, на която сте ни изпратили Вашата онлайн заявка).
 • Която и да било действителна или потенциална съдебна процедура или спор (например, ние се нуждаем от тази информация за да образуваме или да се защитим срещу правни искове), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни до приключването на този спор;
 • Регулаторно или законово задължение за съхранение на личните данни (например, за данъчни цели), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срока, за който се изисква.

Получатели на Вашите лични данни

Вашите лични данни може да бъдат споделяни със следните получатели или категории получатели:

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium

Инчкейп Брокъридж България ЕООД, с ЕИК 200251257, гр. София, бул. Цариградско шосе 163

Inchcape plc, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK

Inchcape Management (Services) Ltd, 22a St James’s Square, SW1Y 5LP, London, UK

Упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели
 
 

 

Разкриване/ трансфер на Ваши лични данни към държави, извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ)

Ние може да прехвърляме Ваши лични данни извън ЕИЗ, включително към Съединените американски щати и Обединеното кралство, в случай на Брекзит, ако това е необходимо (i) за постигане на някоя от целите, посочени в това Уведомление за поверителност и/или (ii) за разкриване на Вашите лични данни на трето лице (включително упоментатите в раздел “Получатели на Вашите лични данни ”по-горе) в съответствие с това Уведомление за поверителност. В случай, че Вашите лични данни биват прехвърляни извън ЕИЗ, ние ще се уверим, че са приложени следните мерки:

 • Законодателството на държавата, в която Вашите данни биват прехвърляни осигурява адекватно ниво на защита на личните данни (Член 45 от ОРЗД); или
 • Прехвърлянето се извършва при условията на клаузи за защита на личните данни, одобрени от Европейската комисия (Член 46.2 от ОРЗД) или при условията на Щита за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.
 
 

Тойота Балканс ЕООД

ЕИК 130106252
Бул. Цариградско шосе 163
Гр. София, п.к. 1784
България

Организирали сме възможност за контакт по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни, където ще отговаряме на Вашите въпроси или искания, свързани с настоящата Политика, специалните уведомления за поверителност, Вашите Лични данни (и тяхната Обработка).

Може да отнасяте всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика или упражняването на Вашите права, както са описани в тази Политика, към следните контакти по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни:

Електронен адрес:

toyota@contact.toyota.bg

Пощенски адрес:

Тойота Балканс ЕООД
Бул. Цариградско шосе 163
гр. София, п.к. 1784
България

За нас е важно да поддържаме точни и актуални записите на Вашите Лични данни. Молим да ни информирате за каквито и да било промени или неточности във Вашите Лични данни възможно най-скоро, като се свържете с нас по начина, посочен по-горе “Към кого може да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”. Ние ще предприемем необходимите действия, за да изтрием или актуализираме всякакви неточни или стари Лични данни.

Вие имате право на достъп до Вашите Лични данни, които ние обработваме, и ако тези Лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправянето или изтриването им. За повече информация във връзка с Вашите права на поверителност, моля се свържете с нас по начина, посочен по-горе “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашата индустрия.

Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани от трето лице - Обработващ, ако то се съгласи да прилага същите технически и организационни мерки за сигурност.

Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността, цялостта и наличието на Вашите Лични данни:

(a)           Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.

(b)           Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.

(c)           Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо.

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, преглед и поддръжка на пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

Ние използваме бисквитки (cookies) на нашите Интернет страници. Те ни помагат да Ви осигурим по-добро обслужване, когато разглеждате нашата Интернет страница и също така ни подпомагат да подобряваме съдържанието й.

За повече информация за използваните от нас бисквитки (cookies) и как да ги изключвате, молим да се запознаете с нашата политика за бисквитките.

В зависимост от целите, за които събираме Вашите Лични данни, ние може да ги разкриваме на следните категории получатели:

a)           В рамките на нашата организация:

 • На наши оправомощени служители;
 • На наши свързани лица и дъщерни дружества;
 • На членовете на нашата мрежа от Оправомощени Търговци и Сервизи, с които Вие сте били в контакт;

б)        Трети лица – бизнес партньори:

 • Рекламни, маркетингови и промоционални агенции: с цел да ни подпомагат при извършването и анализа на ефективността на нашите рекламни кампании и промоции;
 • Бизнес партньори: например, доверени дружества, които може да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или продукти, които сте поискали и/или които може да Ви предоставят маркетингови материали (когато Вие сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;
 • Доставчици на услуги на Toyota/Lexus: дружества, които предоставят услуги от името или за сметка на Toyota/ Lexus, за целите на предоставяне на такива услуги (например Toyota/ Lexus може да предоставя Ваши Лични данни на външни доставчици на услуги, свързани с Информационни Технологии (IT));

в)      Други трети лица:

–     Когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на Toyota/ Lexus:

 • Да изпълнява закона, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;
 • За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на Toyota/ Lexus; и
 • За защита на правата, собствеността или безопасността на Toyota/ Lexus и/или неговите клиенти;

–       Във връзка с корпоративни транзакции: при прехвърляне на всички или част от дейностите или при вливане, сливане, промяна в контрола, преструктуриране или ликвидация на цялата или част от търговската дейност на Toyota/ Lexus.

 

Обръщаме внимание, че третите лица-получатели, посочени в т. б) и в) по-горе – особено доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или приложенията на Toyota/ Lexus или чрез техни собствени канали – могат отделно да събират Лични данни от Вас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия за поверителност, с които следва да се запознаете.

Ако закупите автомобил или друг продукт или услуга от или предоставите Ваши Лични данни на някой от нашите Оправомощени Търговци или Оправомощени Сервизи, Вие встъпвате в отделни отношения със съответния Оправомощен Търговец или Оправомощен Сервиз. В тези случаи, те са администратори на Вашите Лични данни, като понякога и ние придобиваме това качество съвместно с тях. Молим да насочвате Вашите въпроси или искания относно събирането и използването на Вашите Лични данни от някой от Оправомощените Търговци или Оправомощените Сервизи директно към тях.

Как се идентифицира Вашият предпочитан Оправомощен Търговец или Сервиз? Предпочитаният Оправомощен Търговец или Сервиз е (1) Оправомощеният Търговец или Сервиз, който сте избрали като предпочитан от Вас чрез настройките на акаунта ви в MyToyota/ MyLexus (който можете да промените по всяко време) или (2) в случай, че не е направен такъв избор, ние ще идентифицираме Оправомощен Търговец или Сервиз въз основа на местоположението (най-близкото до вас спрямо Вашия пощенски код, адрес) или въз основа на историята на Вашите контакти с нашата мрежа.

Ако при използване на наша Интернет страница или портал ползвате регистрацията си в дадена социална медия (например профила си във Facebook), ние записваме Вашите Лични данни, налични в тази социална медия и Вашето използване на такава социална медия означава, че Вие изрично сте разрешили предоставянето на тези Ваши Лични данни, записвани от нас чрез този инструмент.

Ние понякога опосредяваме публикуването на (лични) данни чрез социални медии, например Twitter и Facebook. Социалните медии имат собствени условия за ползване, които следва да познавате, когато сте активни чрез тях. Напомняме Ви, че публикациите в социалните медии могат да са свързани с определени последици, включително за поверителността на Вашите Лични данни или на личните данни на лица, които споделяте, например, невъзможността за оттегляне на публикация в кратък срок. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации в социалните медии. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации.

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.

Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

Ние искаме да бъдем максимално прозрачни спрямо Вас, затова Вие можете да ни покажете чрез Вашия избор как желаете да използваме Вашите Лични данни.

 • Избор за това по какъв начин да се свързваме с Вас

  Вие разполагате с различни варианти за избор на начина, по който искате да се свързваме с Вас, чрез какъв канал (напр. email, поща, социална медия, телефон и т.н.), за каква цел и колко често, като персонализирате настройките за поверителност на съответното устройство или актуализирате Вашият потребителски профил или като изпълните инструкциите за оттегляне, съдържащи се в (получаваната) комуникация.

 • Вашите Лични данни

  Можете да винаги да се свържете с нас, по начина, посочен по-горе “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”, за да разберете какви Ваши Лични данни се съхраняват при нас и какъв е техният произход. При определени условия имате право да получавате Вашите Лични данни, които сте ни предоставили, в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

 • Право на коригиране

  Ако установите грешки във Вашите Лични данни, или те са непълни или неточни ,може да поискате от нас да ги коригираме или допълним.

 • Право да поискате ограничаване на Обработването

  Имате право да поискате ограничаване на Обработването на Вашите Лични данни (например когато се извършва проверка на точността на Вашите Лични данни).

 • Право на възражение

  Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг (ако предпочитате, може също така да посочите чрез кой комуникационен канал и колко често предпочитате да се свързваме с Вас) или срещу споделянето на Ваши Лични данни с трети лица за такива цели.

  Имате право да оттеглите съгласието си за продължаване на Обработването на предоставените от Вас Лични данни по всяко време по начина, посочен по-горе “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

Нещо повече, може да поискате да изтрием всички данни, които се отнасят до Вас (с изключение в определени случаи, например – за доказвне на сделка или когато е налице законно основание).

И накрая, моля, обърнете внимание, че имате право да подадете жалба срещу Администратора на данни до съответния орган за защита на данните.

По отношение на Тойота Балканс ЕООД (като администратор на данни), съответният орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Изискванията на тази Политика допълват и не заместват каквито и да било други изисквания по приложимото законодателство за защита на Личните данни. В случай на противоречие между настоящата Политика и приложимото законодателство за защита на Личните данни, предимство има последното.

Тойота Балканс ЕООД има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й. Политиката е достъпна на www.toyota.bg, където може да се запознаете с нея и всякакви последващи промени.

В тази политика следните изрази имат следното значение:

(а) Администратор (на Лични данни) означава организацията, която определя целите за които и начина, по който се обработват Вашите Лични данни. Освен ако не Ви уведомим за друго, Администратор на Вашите Лични данни е Тойота Балканс ЕООД (с ЕИК ЕИК 130106252). Може да предоставим допълнителна информация чрез отделни специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

б)        Обработващ (Лични данни) означава лице или организация, което обработва Вашите Лични данни от името на Администратор.

в)        Контакт по въпроси на защитата на Личните данни означава електронен адрес и пощенски адрес за контакт, чрез които може да се обърнете към Администратора с въпроси или искания във връзка с тази Политика и/или (Обработването на) Вашите Лични данни и което ще обработи и отговори на тези въпроси и искания.

г)         ЕИЗ означава Европейската икономическа зона (= държави-членки на Европейския съюз + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

д)        Лични данни са всякакви данни, свързани пряко с Вас или позволяващи Вашата идентификациа, като например Вашето име, телефонен номер, email адрес, идентификационен номер на автомобил (VIN), (гео-)локация, и т.н.

е)        Обработване означава събирането, достъпът и всички форми на изпозлване на Вашите Лични данни.