1. Buy & Offers
 2. Financing
 3. Operating leasing
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

С нашите дългогодишни партньори - утвърдени лизингови компании ние предлагаме гъвкави възможности за оперативен лизинг на автомобили, който да отговаря на нуждите на Вашия бизнес. Независимо дали ще се спрете на класически вариант на оперативен лизинг или ще предпочетете да включите всички услуги в лизинговия план, управлявайте вашия автопарк с прозрачни общи разходи за експлоатация.

Признаване на разходите
Едно от основните предимства на оперативния лизинг е приспадането на лизинговите вноски и всички разходи по експлоатацията на автомобила от облагаемия приход и намаляването на фирмените данъци.

Гама от възможности
Възможност за удължаване на срока на лизинга в края на договора или пълно изкупуване на автомобила. Избягва блокирането на оборотни средства.

Съобразен с вашите нужди
Използвайте автомобилите, без да ги притежавате под формата на дългосрочен наем, който включва пълна гама от услуги, свързани с неговото използване.

Предимства на оперативният лизинг

Услуги за управление на автопарка

Фиксираните месечни разходи обикновено включват необходимите услуги за поддръжка и управление на автопарка.

Минимални разходи за поддръжка

Разходите за поддръжка и ремонт са сведени до минимум и заплащането им е разсрочено за периода на лизинговия договор.

Възстановяване на ДДС върху разходите

Начисленото ДДС върху разходите за търговски превозни средства се възстановява в съответствие с местните разпоредби.

Възможности за оперативен лизинг

 • Оперативен лизинг без остатъчна стойност
  Лизинг, който включва фиксирани месечни вноски за използване на автомобила за уговорен период. След изтичане на периода, може да върнете автомобила без да се налага да го придобивате.
 • Оперативен лизинг с остатъчна стойност
  Като конвенционален лизинг, но с фиксирана остатъчна стойност, позволяваща на клиента да избере дали ще запази автомобила или ще го върне на лизинговия партньор.
 • Оперативен лизинг с услуги
  В допълнение към оперативен лизинг с остатъчна стойност могат да бъдат добавяни услуги - техническо обслужване, застраховки, допълнителни комплекти гуми, карта за гориво, отчитане - за улеснено управление на автопарка и предивидимост на разходите.

Разгледайте всички актуални оферти на Toyota

Научете повече (Opens in new window)