1. Buy & Offers
  2. Financing
  3. Operating leasing

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Toyota Финансови услуги предлага гама от гъвкаво автомобилно финансиране и възможности за корпоративни паркове, които да отговорят на вашите бизнес нужди. Изберете оперативен лизинг за иновативните услуги Managed Maintenance (управлявана поддръжка) с фиксирани месечни вноски и опции за плащане на актуалните разходи за поддръжка.

Оперативен Лизинг

Услуги за управление на автопарка

Фиксираните месечни разходи обикновено включват услуги за управление на автопарка.

Минимални разходи за поддръжка

Разходите за поддръжка и ремонт са сведени до минимум.

Възстановяване на разходите по ДДС

Начисленото ДДС за търговски превозни средства се възстановява в съответствие с местните разпоредби.
  • Гъвкаво и всеобхватно лизингово решение за компании

Получете оферта за финансиране днес