1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 5
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Предизвикателство 5

Създаване на система, базирана на рециклиране
За да помогнем за изграждането на идеално общество, базирано на ресурси/рециклиране, ние работим в четири ключови области: по-широко използване на екологични материали; проектиране и използване на по-дълготрайни части, разработване на по-ефективни и цялостни технологии за рециклиране и рециклиране на повече материали от стари автомобили при производството на нови.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

 • 2050 Глобално предизвикателство

  Нашата цел е да насърчаваме в световен мащаб внедряването на технологии и системи за обработка и рециклиране на излезли от употреба превозни средства.

 • Глобална средносрочна цел за 2030 г

  До 2030 г. нашата цел е да завършим създаването на системи за събиране и рециклиране на батерии в световен мащаб, както и създаването на 30 моделни съоръжения на място, с цел подходящо обработване и рециклиране на излезли от употреба превозни средства.


Нашите постижения досега

Някои от световните постижения на Toyota досега

 • Намаляване на употребата на редкия метал неодим във всеки хибриден електродвигател с до 50%.

Някои от постиженията на Toyota Europe досега

 • Нашият пробен тест на шредер на Plug-in хибридно електрическо превозно средство Prius постигна 96,9% повторно използване и възстановяване.
 • 85% рециклируемост на автомобилите

Как намаляваме отпадъците?

Научете повече