1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Устойчивост на околната среда

Научете повече за начините, по които правим мобилността по-устойчива

Устойчивостта е в центъра на всичко, което правим. Фокусираме се върху създаването на все по-добри автомобили, които позволяват на хората да живеят по-чист, по-безопасен, по-малко стресиращ и по-свързан живот. Стремим се да разработваме бъдещи решения за мобилност, които свързват хората, автомобилите и града, за да намалят значително задръстванията и замърсяването. Искаме да управляваме бизнес, който е печеливш, устойчив и е чудесно място за работа.

Устойчивостта е от основно значение за начина, по който правим бизнес в Toyota, както е изразено в нашата Глобална стратегия от 2011 г. Стремим се да предоставяме продукти и услуги, които щадят планетата и обогатяват живота на хората в общностите, в които работим. През 2015 г. обявихме Toyota Environmental Challenge 2050, за да се придвижим към общество, в което хората, автомобилите и природата могат да съжителстват в хармония. Шестте предизвикателства имат за цел да надхвърлят нулевото въздействие върху околната среда, като се надяваме дори да постигнем положително въздействие.

Днес автомобилната индустрия е изправена пред по-големи предизвикателства от всякога. А устойчивото развитие повече от всякога е част от решението. Нарастващото замърсяване в градовете доведе до по-строги международни и национални разпоредби, изискващи автомобилите да бъдат по-екологични през целия си жизнен цикъл. В същото време обществото и регулаторните органи очакват автомобилите да бъдат по-безопасни, по-добре свързани и способни да комуникират със заобикалящата ги среда. В Toyota се радваме на бизнес предизвикателствата, като ги използваме като възможност за иновации и подобряване на бизнеса ни.

Мобилност за всички

Нашият подход към устойчивото развитие е насочен към „Все по-добра мобилност за всички“. Искаме да открием нови възможности за клиентите, да променим живота към по-добро и да донесем нови открития. Вярваме, че винаги, когато сте свободни да се движите, всичко е възможно. Кампанията ни „Започни невъзможното“ въплъщава тази визия: приобщаващо общество за мобилност за всички, включително възрастните хора и хората с ограничени възможности. Мобилността трябва да бъде достъпна за всички.

Сътрудничество, комуникация и общност

Toyota Motor Europe има дългогодишна традиция да подкрепя местното производство, да създава благосъстояние и заетост и да развива умения в нашите общности. Днес с гордост можем да кажем, че в Европа сме легитимен местен бизнес с 20 000 служители, 9 производствени завода, научноизследователски и проектантски дейности и 29 търговски и маркетингови организации, обхващащи 53 държави. 8 от 10 модела, продавани в Европа, са местно производство.

Въпреки че имаме визия за обществото, ние осъзнаваме, че то от своя страна има очаквания към нас. За да можем да ги оправдаем и надминем, ние изслушваме и си сътрудничим с всички наши заинтересовани страни, за да разберем техните нужди. Изграждаме трайни партньорства с нашите общности. Фокусираме се върху непрекъснатото усъвършенстване на нашите операции и веригата за доставки, в партньорство с нашите служители и доставчици. Чрез взаимна подкрепа, открита комуникация и споделяне на най-добри практики, се уверяваме, че нашите доставчици могат да осигуряват продукти на най-високо ниво и да останат конкурентоспособни.

Солидна основа за устойчив растеж

Вярваме, че използването на потенциала на нашите таланти е това, което ще ни позволи да продължим устойчивия си растеж и да допринесем за европейската икономика. Стремим се да направим общността и обществото по-добри. Като поставяме хората в центъра на всичко, което правим, ние се стремим наистина да реализираме едно устойчиво общество в хармония с хората и природата.