1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Научете повече за разнообразните начини, по които правим мобилността по-устойчива

Устойчивостта е в центъра на всичко, което правим. Ние се фокусираме върху създаването на все по-добри автомобили, които позволяват на хората да живеят по-чисто, по-безопасно, по-свързано и с по-малко стрес. Стремим се да разработваме решения за мобилността на бъдещето, които да свързват хората, автомобилите и града, за да се намалят многократно задръстванията и замърсяването. Искаме да управляваме бизнес, който е печеливш, устойчив и да предлага чудесно място за работа.

Устойчивостта е от основно значение за начина, по който правим бизнес в Toyota, както е изразено в нашата Глобална Визия от 2011 година. Стремим се да осигуряваме продукти и услуги, които демонстрират уважение към планетата и обогатяват живота на хората в общностите, в които работим. През 2015 г. обявихме Toyota Environmental Challenge 2050, за да насочим усилията си към изграждане на общество, в което хората, автомобилите и природата могат да съжителстват в хармония. Шестте предизвикателства са настроени да надскочат нулевото въздействие върху околната среда, надявайки се да постигнат дори нетно въздействие в полза на природата.

Днес автомобилната индустрия е изправена пред по-големи предизвикателства от когато и да било. И устойчивостта е повече от всякога част от решението. Нарастващото замърсяване в градовете доведе до по-строги международни и национални регулации, изискващи автомобилите да бъдат по-екологични през целия си жизнен цикъл. В същото време обществото и регулаторните органи очакват автомобилите да бъдат по-безопасни, по-добре свързани и да могат да комуникират със заобикалящата ги среда. В Toyota се справяме с бизнес предизвикателствата, използвайки ги като възможност за иновации и подобряване на нашия бизнес.

Мобилност за всички

Нашият подход за устойчивост е фокусиран върху „Все по-добра мобилност за всички“. Искаме да отворим нови възможности за клиентите, да променим живота към по-добро и да донесем нови открития. Вярваме, че когато имате свобода да се движите, всичко е възможно. Нашата кампания „Започни твоето невъзможно“ ("Start your impossible") въплъщава тази визия: общество за приобщаваща мобилност за всички, включително възрастните хора и хората с ограничени способности. Мобилността трябва да бъде достъпна за всеки.

Сътрудничество, комуникация и общност

Toyota Motor Europe има дълга традиция за подкрепа на местното производство, създаване на благополучие и заетост и развиване на умения в общностите ни. Днес можем с гордост да кажем, че в Европа сме важен местен играч с 20 000 служители, 9 завода за производство, научно-изследователска и развойна дейност и 29 търговски и маркетингови организации, обхващащи 53 държави. 8 от 10 модела, продавани в Европа, са местно производство.

Въпреки че имаме визия за обществото, ние осъзнаваме, че обществото от своя страна има очаквания към нас. За да можем да ги посрещнем и надхвърлим, слушаме и си сътрудничим с всички заинтересовани страни, за да разберем техните нужди. Изграждаме трайни партньорства с нашите общности. Фокусираме се върху непрекъснатото подобряване на нашите операции и веригата на доставки, в партньорство с нашите служители и доставчици. Чрез взаимна подкрепа, отворена комуникация и споделяне на най-добрите практики, гарантираме, че нашите доставчици могат да доставят на най-високо ниво и да останат конкурентоспособни.

Солидна основа за устойчив растеж

Вярваме, че използването на потенциала на нашите таланти е това, което ще ни позволи да продължим устойчивия си растеж и да допринесем за европейската икономика. Стремим се да направим общността и обществото по-добри. Поставяйки хората в основата на всичко, което правим, ние се стремим наистина да реализираме устойчиво общество в хармония с хората и природата.