1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 2
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Предизвикателство 2

Нулеви емисии на C02 в рамките на жизнения цикъл
За да постигнем целите на нашето предизвикателство за нулеви емисии на CO2 в рамките на жизнения цикъл на автомобила, ние работим върху създаване на по-екологични конструкции, като използваме суровини съдържащи по-малки количества въглерод. Освен това се стремим да проектираме автомобилите така, че да имат по-малко части. Използваме в по-голяма степен биоматериали от възобновяеми източници, като същевременно конструираме нашите автомобила по начин, който ги прави по-лесни за разглобяване и рециклиране.

НАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ

 • Глобално предизвикателство 2050  

  Нашата цел е да премахнем напълно емисиите на CO2 в рамките на целия жизнен цикъл на автомобила.

 • Глобална средносрочна цел за 2030 г.

  До 2030 г. нашата цел е да намалим емисиите на CO2 с 25 или повече процента през целия жизнен цикъл на автомобила в сравнение с нивата от 2013 г.

Нашите постижения досега

 

Някои от глобалните постижения на Toyota досега

 • Емисиите на CO2 на новия plug-in хибриден електрически Prius са с 5% по-ниски от тези на предишния модел; Емисиите на CO2 могат да бъдат допълнително намалени с 31% при  използване на възобновяема енергия.
 • CDP (Carbon Disclosure Project) е организация, която оценява на годишна база компании с изчерпателно представяне на информация за въздействието върху околната среда. През 2017 г. Toyota влезе в А-списъка на CDP, който обединява лидерите в тази сфера.

Някои от постиженията на Toyota Europe досега

 • Емисиите на CO2 от новия Yaris Hybrid са с 38,4% по-ниски в сравнение с тези при предишния Yaris.
  Нашата цел е да премахнем напълно емисиите на CO2 от целия жизнен цикъл на автомобила.

Как екологичните предизвикателства променят света днес?

Научете повече