1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. 2030 Global mid - term targets
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Глобални средносрочни цели за 2030 г.

За да се реализира предизвикателството на Toyota за околната среда до 2050 г., средносрочните цели за 2030 г. бяха определени въз основа на текущата ситуация при Toyota и обществените тенденции.

Нови автомобили с нулеви емисии на CO2

Средносрочна цел на Предизвикателство 1.

До 2030 г. нашата цел е да продаваме годишно повече от 5,5 милиона електрифицирани автомобила в целия свят, включително повече от 1 милион с нулеви емисии (електрически автомобили с батерии и с горивни клетки). Оценката на средното глобално намаляване на емисиите на CO2 в г/км при новите автомобили ще бъде 35% или повече, в зависимост от пазарните условия, в сравнение с нивата от 2010 г.

Открийте предизвикателството

Нулеви емисии на CO2 през целия жизнен цикъл

Средносрочна цел на предизвикателството 2

До 2030 г. нашата цел е да намалим емисиите на CO2 с 25% или повече за целия жизнен цикъл на автомобила в сравнение с нивата от 2013 г.

Открийте предизвикателството

Нулеви емисии на CO2 на заводите

Средносрочна цел на предизвикателство 3

До 2030 г. нашата цел е да намалим емисиите на CO2 на нашите заводи в глобален мащаб с 35% в сравнение с нивата от 2013 г.

Открийте предизвикателството

Намаляване и оптимизиране на използването на вода

Средносрочна цел на предизвикателство 4

До 2030 г. нашата цел е да приложим мерки за намаляване на използването на вода в четирите завода, фокусирани върху предизвикателството – в Северна Америка, Азия и Южна Африка. От гледна точка на качеството на водата, ще направим и пълна оценка на въздействието във всички 22 завода в Северна Америка, Азия и Европа, в които използваната вода се зауства директно в реките.

Открийте предизвикателството

Създаване на общество и системи, основани на рециклирането

Средносрочна цел на предизвикателство 5

До 2030 г. нашата цел е да завършим създаването на системи за събиране и рециклиране на батерии в световен мащаб, както и създаването на 30 моделни предприятия, които да съответстват на местните съоръжения за подходящо третиране и рециклиране на излезли от употреба автомобили.

Открийте предизвикателството

Създаване на бъдещо общество в хармония с природата

Средносрочна цел на предизвикателство 6

До 2030 г. нашата цел е да реализираме 19 „Завода в хармония с природата“ (12 в Япония и 7 по света), както и да осъществим дейности в хармония с природата във всички региони, където е базирана Toyota, в сътрудничество с местните общности и компании. Освен това ще продължим да допринасяме за дейности за опазване на биоразнообразието в сътрудничество с неправителствени организации и ще разширим инициативите както в компанията, така и извън нея, за да насърчим хората да поемат отговорност за бъдещето на планетата.

Открийте предизвикателството