1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 4
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Предизвикателство 4

Минимизиране и оптимизиране на разхода на водата
Ние предприемаме няколко стъпки, за да минимизираме и оптимизираме използването на вода в нашите производствени обекти. Събираме дъждовна вода, за да намалим количеството на използваните от нашите заводи подпочвени води, както и тези от водопроводи. Разработихме и методи за пречистване, така че водата, която използваме, да може да се използва отново или да се връща безопасно в местната водоснабдителна мрежа.

Нашите цели за следващите години

 • Глобално предизвикателство до 2050 г.

  Нашата цел е да сведем до минимум използването на вода и да приложим управление на изхвърлянето на вода в зависимост от местните условия.

 • Глобална средносрочна цел до 2030 г.

  До 2030 г. нашата цел е да приложим мерките в четири завода, съответно в Северна Америка, Азия и Южна Африка, за да намалим използването на вода.

  От гледна точка на качеството на водата ще направим и пълна оценка на въздействието във всички 22 завода в Северна Америка, Азия и Европа, в които използваната вода се изхвърля директно в реките.

Нашите постижения до момента

 

Някои от глобалните постижения на Toyota досега

 • ГЛОБАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

  Представяне на потреблението на вода в заводите на Toyota, разположени по целия свят (Азия, Северна Америка, Европа, Китай); успяхме да запазим потреблението на вода за единица произведена продукция сравнително стабилно, но поради прилагането на мерки за качество на водата, увеличаването на броя на измиванията и други фактори, потреблението на вода за единица произведена продукция през 2019 г. е 3,2 м3 (увеличение с 0,4% на годишна база)

 • ГЛОБАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

  CDP (Проект за разкриване на въглеродни емисии) е организация, която оценява компаниите за представянето на висококачествена информация за въздействието върху околната среда в своя годишен процес на анализ. Най-добрите компании попадат в Списъка А на CDP. През 2019 г. Toyota беше включена в А-списъка за управление на водите.

Някои от постиженията на Toyota Europe досега

 • ПОСТИЖЕНИЯ В ЕВРОПА

  15% намаление на използваната вода на единица продукция през 2019 г. в сравнение с нивата от 2013 г.

РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В TMMF СПЕСТЯВА ЦЕННИ РЕСУРСИ

 • Промишлената вода се използва за всички процеси при производството на автомобили. Наред с енергията и отпадъците, тя е един от най-големите фактори влияещи върху околната среда в автомобилната индустрия. Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), като един от нашите глобални устойчиви заводи, непрекъснато полага усилия за намаляване на използването на вода.

  Първоначално в него бе намалено количеството на закупуваната промишлена вода, след като внимателно бяха разгледани нуждите от вода за всеки цех. След това TMMF започна да проучва дали част от отпадните води могат да бъдат рециклирани, вместо да се използва прясна промишлена вода. Това включваше анализ на качеството на заустваните води и възможностите за тяхното рециклиране.

 • За да се използва рециклираната вода в производствените процеси, тя трябва да се смеси с дъждовна вода. TMMF вече улавяше дъждовната вода в басейн, но инсталира втори такъв, за да повиши ефективността на процеса на рециклиране и качеството на рециклираната вода.

  С този проект TMMF стана еталон за Toyota Manufacturing в световен мащаб по отношение на използването на вода. Процесът на успешно изпълнение на дадена дейност в един завод и след това споделянето, оценяването и прилагането му в други заводи се нарича Yokoten в терминологията на Toyota.

Какви са другите начини, по които сме намалили потреблението на вода?

Научете повече