1. Discover Toyota
  2. Future thinking
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

С мисъл за бъдещето

Научете повече за начините, по които създаваме един по-добър свят за нашите деца.
 „Да направим света едно по-добро място за нашите деца“ не е празен слоган за Toyota. Това е движещата сила, която ни дава възможност да създаваме иновации, да си сътрудничим, да премахваме бариерите и да допринасяме за устойчиво бъдеще. Ето защо Toyota осъществява редица действия за подобряване на околната среда и света, в който живеем, така че нашите деца да наследят един по-добър свят.

Going Green … Буквално

Какво включва „да направим нещата зелени“?

Освен засаждането на дървета, Toyota Motor Corporation прилага своето ноу-хау в областта на биотехнологиите и залесяването чрез дейности като „озеленяване“ на нашите съоръжения. Например, заводът Tsutsumi (Япония) използва треви, абсорбиращи NOx, и трева на покрива, които са разработени от Toyota. Тревният чим е бавно растящ сорт, който се нуждае от косене само веднъж годишно.
  • Предлага ли други предимства?

    Рецепцията и административната сграда на Tsutsumi се захранват изцяло от енергията, генерирана от слънчеви панели. Затревените площи действат като абсорбатор на топлина, който намалява необходимостта от охлаждане на сградата, като същевременно преобразуват CO2 в кислород. Във вътрешните помещения соларното осветление и рефлекторните тръби са заменили традиционните флуоресцентни тръби.

  • Какво е газ абсорбираща боя?

    Фасадата на монтажния завод, с площ от 88 000 квадратни метра, е покрита със специална фотокаталитична боя, която разгражда пренасяните във въздуха азотни оксиди (NOx) и серни оксиди (SOx). С това се постига същия ефект както при засаждането на 7300 дървета, тъй като пречиства въздуха, произвеждайки кислород на слънчева светлина. При дъжд боята се самопочиства от всякакъв вид замърсявания,  натрупан прах и песъчинки.

Автомобили, направени от растения?

Какво е биосинтетичен каучук? 

Това е каучук, произведен от растения. Toyota участва в партньорство за производство на биосинтетичен каучук, наречен биохидрин. Произвежда се с помощта на растителни биоматериали вместо епихлорхидрин, често използвано епоксидно съединение.

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Opens in new window Научете повече

Подхранван от всичко

Всичко? Какво всъщност означава това?

Водородът е обещаващо и потенциално изключително полезно гориво за бъдещето. Най-важното е, че автомобилите, работещи с водород, са 100% без емисии на CO2 при шофиране. Производството на водород обаче все още има място за подобрение. То не винаги става без въглеродни емисии. Все пак водородът има потенциала да се произвежда от вода, водорасли, биомаса и хранителни отпадъци. Дори отпадъчният продукт от крави може да формира основата на горивото за водородния автомобил на Toyota.

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Научете повече

Руанда: Земята на „изгряващия“ слънчоглед

 Какво се случва в Руанда?

Toyota съдейства за отглеждането на нови агрокултури в Руанда, като се фокусира върху растения с висока доходност на единица площ. Едно такова растение е слънчогледът. Комерсиализиран предимно заради своето масло и семена, слънчогледът е много повече от декоративно растение.  Той може да се превърне в сериозен експортен продукт на Руанда.

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ?

Научете повече