1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Sustainable society
 4. Future thinking
 5. How is this linked to Better Living?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Искате ли да знаете повече?

 • Как това е свързано с Better Living  (По-добър живот)?

  Тъй като 80 % от трудоспособното население на Руанда е заето в селскостопанския сектор, подпомагането на селското стопанство е едно от най-добрите средства за насърчаване на по-просперираща нация. Целта на проекта в Руанда е да се отглеждат пет сорта цветя на 70 хектара и да се постигнат годишни продажби в размер на 11 млн. долара през следващите пет години. Надеждата е, че това ще помогне за обогатяването на работещата общност.

 • Какво прави Toyota на практика?

  Toyota е съинвеститор в Bloom Hills Rwanda Ltd., компания, създадена да разработва семена и разсад, техники за отглеждане и необходимата логистика. Също така инвестираме в някои от технологиите, използвани за подпомагане на цветарската индустрия в Руанда, като слънчева енергия, геотермална енергия и събиране на дъждовна вода.

 • Защо Toyota прави това?

  Африка на юг от Сахара трябва да преодолее много препятствия, включително земеделската производителност, която е сред най-ниските в света. Поради недостатъчното снабдяване с торове, напояване и налична селскостопанска техника, както и поради слабото развитие  на технологиите за отглеждане, средният добив на зърно в региона е по-малко от половината от средния за света.

 • От гледна точка на конкурентоспособността, селското стопанство на Руанда все още е в много неизгодно положение. Но от друга страна, през последните години Руанда постигна ниво на растеж, което ѝ спечели етикета „Чудото на Африка“. А националното правителство на страната обяви амбициозни планове за растеж и диверсификация, включително десетократно увеличение на приходите от сектора на градинарството до 2018 г. Toyota възнамерява да изиграе своята роля в по-нататъшното изграждане на селскостопанския сектор на Руанда.

Продължава ли проектът да се развива гладко?

Определено. Заедно с Bloom Hills Rwanda Ltd. и със съдействието на Mizuho Information and Research Institute, град Хачимантай и университета Ивате това начинание за отглеждане на цветя най-накрая започва да разцъфтява!