1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Sustainable society
  4. Bio diversity
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Биологично разнообразие

Вижте как помагаме за опазването на екосистемите на планетата

Опазването на богатото разнообразие на живота на Земята е един от приоритетите на Toyota. Ние инвестираме време и ресурси в опазването на богатата и красива флора и фауна на планетата. От малки местни проекти, обхващащи няколко хектара, до по-широкообхватни сътрудничества, които имат глобално значение и спомагат за запазването и дори подобряването на екосистемите на планетата. 

Прочетете, за да откриете някои от начините, по които подкрепяме биоразнообразието.

Индустриален обект се превръща в природен резерват

Поехме водеща роля в британската автомобилна индустрия, като установихме партньорство с Кралската ботаническа градина в Кю, за да подобрим качеството на нашите екологични дейности в Обединеното кралство. Това сътрудничество превръща производствените площадки на Toyota и нейните национални централи в процъфтяващи, устойчиви местообитания за растения и диви животни, подкрепяйки нашия глобален принцип за работа в хармония с околната среда – Екологично предизвикателство № 6.

 

Кралската ботаническа градина в Кю (Великобритания) е световноизвестна и уважавана научна организация, заради изключителните си колекции, както и заради научния си опит в областта на растителното разнообразие, опазването и устойчивото развитие в Обединеното кралство и по света.

Искате ли да научите повече?

Научете повече

Закрила на растенията от изчезване

Чрез партньорството „Банка за семена на хилядолетието“. Това е водеща световна инициатива за събиране, изсушаване и съхраняване на висококачествени колекции от семена на растения, застрашени от изчезване. Ръководи се от Кралските ботанически градини в Кю – световноизвестна научна организация, която се ползва с международно уважение заради изключителната си колекция от живи растения и хербария си на световно ниво. Освен това тя разполага с ненадминат научен опит в областта на растителното разнообразие, опазването и устойчивото развитие в Обединеното кралство и по света.

Искате ли да научите повече?

Научете повече

Обратно към природата в Белгия

Центърът за части на Toyota в Европа (TPCE) в Дист, Белгия, си сътрудничи с дългогодишния си партньор, фламандското независимо доброволно сдружение за опазване на природата Natuurpunt, за да превърне части от територията си в природен резерват. Елс Лейсен, координатор по въпросите на околната среда в TPCE, обяснява проекта.

Искате ли да научите повече?

Научете повече

„О, дай ми дом там, където бродят бизоните“

Toyota подкрепи финансово проект на WWF в местната общност на Тисатарян в североизточна Унгария. Той включва проект за опазване на влажните зони в общността покрай река Тиса. Целта е да се допринесе за опазването на естествените заливни зони, пасищата и ключовите видове в района. Същевременно проектът повишава осведомеността относно практиките за управление на екосистемите и спомага за разнообразяване на местните източници на доходи чрез производство на биоенергия.

Искате ли да научите повече?

Научете повече

„Сардините... по-важни от автомобилите“

Съжалявам? Правилно ли чух това?

„Сардините ... са по-важни от автомобилите!“ Това каза Дидие Лерой, изпълнителен вицепрезидент на TMC, в реч по повод партньорството ни с Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Може ли това да е вярно? Какво е имал предвид?

Искате ли да научите повече?

Научете повече