1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Sustainable society
 4. Raising awareness
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Повишаване на осведомеността

Вижте как поставяме на преден план в нашите мисли и действия проблемите на околната среда.

Нашето пътешествие започва с наблюдение на заобикалящия ни свят

 Неговата красота и величие, но и неговата нестабилност и кризи. След това претворяваме осъзнатото в иновативни и визионерски инициативи за справяне с екологичните предизвикателства. Вижте някои от действията, които насочват вниманието на нашите служители, на нашите местни общности и на света като цяло към проблемите на околната среда.

Юни: Най-зеленият месец в годината!

Какво прави месец юни толкова специален за Toyota?

Това е месец, в който се уверяваме, че екологичните съображения са станали втора природа за служителите на Toyota. Наричаме инициативата „Зелен месец“ и я провеждаме всяка година. През този месец се стремим да удвоим усилията си към околната среда. Това не е ново начинание за нас; първият „Зелен месец“ се проведе през далечната 1973 г.!

Как даваме глас на младите?

Научете повече

Растения, но не производствен тип

Защо да инвестираме в растения?

Растенията са важна част от много жизнени цикли. Те помагат на всички животински видове за осигуряването на храна, местообитания и подслон. Без тези видове съществуването на обществото ни, такова, каквото го познаваме, щеше да бъде сериозно застрашено.

 • Какво включва?

  Искаме да бъдем добри защитници на средата, която обитаваме, и осъзнаваме колко е важно тази страст да бъде предадена на следващите поколения. Toyota си партнира с Фондацията за екологично образование (FEE) и Kew в проекта Големият лов на растения, чиято цел е да насърчи екологичното съзнание на децата.

  Фондацията за екологично образование (FEE) е неправителствена организация с нестопанска цел.
 •  

  Фокусът на кампанията е върху биоразнообразието със специално внимание към растенията и свързаните с тях видове. Това е част от глобалната инициатива Eco-Schools, която има за цел да насърчи младите хора да се ангажират с околната среда и активно да я защитават.

Какво на практика  прави Toyota?

Ние финансираме превода и разпространението на образователни материали за ученици от началното училище. Готовите материали се предоставят на учебните заведения в базата на Фондацията за екологично образование (FEE).

 • Някои подробности

  Кампанията беше официално открита през ноември 2015 година. Понастоящем в нея участват 10 държави, 308 училища, 3244 учители и 34 287 ученици в цяла Европа.

  Образователните аспекти на програмата се основават на образователните принципи на FEE и въвеждат разнообразие от практически дейности на открито. Те включват изготвяне на карти на местообитанията, водене на дневник за природата, активно подобряване на местообитанията и правене на проучвания от типа „иди и виж“, наречени Earthwalk.