1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ЗА ПО-ЧИСТА МОБИЛНОСТ

Научете повече за многото начини, по които правим шофирането екологично устойчиво.

Като един от водещите световни производители на автомобили, ние приемаме сериозно нашата отговорност да помогнем за опазването на околната среда. Това означава да създадем автомобили, които имат възможно най-малко въздействие върху природния свят около нас. Въпросът не е само в това как те се представят на пътя; ние вярваме, че също така трябва да намерим по-устойчиви начини за производство на превозни средства, както и начини за извеждането им от експлоатация и преработка, когато достигнат края на своя живот.

Да направим шофирането по-екологично и по-устойчиво

Прекарахме десетилетия изследвайки как можем да направим превозни средства, които са по-добри за околната среда, създавайки технологии като хибридите на Toyota. Те вече доказаха своята полза по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове и ни помагат да вървим напред към общество с ниски въглеродни емисии. Все още сме в това пътуване и искаме да намалим емисиите на CO2 от автомобила си с 90% до 2050 г. в сравнение с нивото, на което бяхме през 2010 г.

Не става въпрос, обаче, само за намаляване на CO2 – ние споделяме опасенията на правителствата и обществото по целия свят относно важността на качеството на въздуха и продължаваме да инвестираме в намирането на начини за намаляване на емисиите отделяни от превозните средства, които пряко влияят върху здравето на хората, като азотни окиси (NOx) и твърди частици (PM) в рамките на нашия 360-градусов поглед върху иновациите в дизайна и технологиите.

Правилният автомобил, на точното място, в точното време

 

По света хората използват различни видове превозни средства, които да отговарят на техния начин на живот и техните условия на живот. Някои може да се нуждаят от малък автомобил само за кратки градски пътувания, докато други имат нужда от по-голямо и по-мощно превозно средство, за да извършват редовни пътувания на дълги разстояния. Загрижеността за околната среда и намаляването на въглеродните емисии отразяват тези различия, поради което вярваме, че няма едно-единствено решение, когато става въпрос за създаването на точния екологичен автомобил. С нашата хибридна система ние създадохме технология с нисък въглероден отпечатък, която може да се използва по множество начини за справяне с тези различни изисквания.

Откакто превозните средства започват да използват двигател с вътрешно горене в края на 19 век, те до голяма степен разчитат на изкопаеми горива, които отделят CO2 и допринасят за глобалното затопляне. Конвенционалните двигатели ще продължават да играят важна роля в краткосрочен и средносрочен план, но ние изследваме и разработваме алтернативи като биогорива от органични източници, електричество и, напоследък, водород. С този многопосочен подход ние се стремим да постигнем по-добри екологични показатели, като осигурим правилния автомобил, на точното място и в точното време.

Каква е нашата стратегия за устойчива мобилност?

Opens in new window Научете повече