1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

По-чиста мобилност

Научете повече за многото начини, по които правим шофирането екологично устойчиво.
Като един от водещите производители на автомобили в света, ние приемаме сериозно отговорността си да помагаме за опазването на околната среда. Това означава да създаваме автомобили, които оказват възможно най-малко въздействие върху заобикалящата ни природа. Не става въпрос само за това как се представят на пътя; вярваме, че трябва да намерим и по-устойчиви начини за производство на автомобили и за тяхното изхвърляне след изтичане на полезния им живот.
  • Обявихме амбициозни планове за намаляване на емисиите на CO2 от автомобили в експлоатация („от резервоар до колело“) с 90% до 2050 г.
  • Нашият път към производството на най-добрия екологичен автомобил включва различни приложения на нашата хибридна технология и използването на алтернативни горива, за да осигурим най-добри резултати в пълен набор от изисквания за шофиране.

Да направим шофирането екологично устойчиво

Прекарахме десетилетия в проучване на това как можем да произвеждаме автомобили, които са по-щадящи за околната среда. Така създадохме технологии като хибридните, които вече са доказали своя принос за намаляване на емисиите на парникови газове и ни помагат да се придвижим към нисковъглеродно общество. Все още се движим по този път и искаме да намалим емисиите на CO2 от нашите превозни средства с 90% до 2050 г. в сравнение с нивото, на което бяхме през 2010 г.

Не става въпрос обаче само за намаляване на CO2. Ние споделяме опасенията на правителствата и потребителите по света относно важността на качеството на въздуха и като част от нашия 360-градусов поглед върху технологичните иновации инвестираме в намаляване на емисиите от автомобили, които пряко влияят върху здравето на хората. Такива са например азотните оксиди (NOx) и праховите частици (PM).

Точният автомобил, на точното място, в точното време

В цял свят хората използват различни видове автомобили, които отговарят на начина им на живот и на местната среда. Някои се нуждаят от малък автомобил само за кратки градски пътувания, докато изискванията на други включват по-голям и по-мощен автомобил, за да пътуват редовно на дълги разстояния. Загрижеността за околната среда и намаляването на въглеродните емисии се отразява на тези различия, поради което вярваме, че няма едно-единствено решение, когато става въпрос за създаване на най-добрия екологичен автомобил. С нашата хибридна система ние създадохме нисковъглеродна технология, която може да се внедрява по множество начини, за да отговори на тези различни изисквания.

Откакто в края на XIX в. автомобилите започнаха да използват двигателя с вътрешно горене, те до голяма степен разчитат на изкопаеми горива, които отделят CO2 и допринасят за глобалното затопляне. Въпреки че конвенционалните двигатели ще продължат да играят важна роля в краткосрочен и средносрочен план, ние изследваме и разработваме алтернативи, като биогорива от органични източници, електричество, а напоследък и водород. С този многостранен подход се стремим да осигурим по-добри екологични показатели, като предоставим правилния автомобил на правилното място и в правилното време.

Спектър от технологии за по-чиста енергия

Каква е нашата стратегия за устойчива мобилност?

Научете повече