1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Bio Fuels
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Биогорива

Научете повече за нашата технология за устойчиви биогорива
Новите технологии за двигатели не са единственият начин, по който работим върху проектирането на по-чисти превозни средства. Стремим се също така да намалим зависимостта от изкопаемите горива, като търсим варианти за нисковъглеродни горива като биогоривата.

Алтернативно нисковъглеродно решение

Биогоривата са доказан, жизнеспособен източник на енергия, който може да се произвежда от множество различни възобновяеми източници, дори от отпадъчни продукти. Като течна алтернатива те могат да се смесват с бензина и дизела. 

Участваме в изследванията на нови биогорива, които не разчитат на използването на хранителни култури, като гарантираме, че тези горива постигат качеството на работа, което шофьорите очакват от конвенционалния бензин и дизел.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ

Отговорно производство на биогорива

Биогоривата могат да се произвеждат от най-различни суровини. Понастоящем при производството на т.нар. биогорива от първо поколение се използват предимно суровини, получени от хранителни култури. Например захарната тръстика се използва за производство на биоетанол, а биодизелът се произвежда от растителни масла. Те могат да се смесват с бензин или дизелово гориво в количества, определени от европейските стандарти. Автомобилите Toyota и Lexus, произведени за европейския пазар, могат да използват бензин, смесен с до 10% биоетанол (E10, отговарящ на стандарт EN228), или дизелово гориво, смесено с до 7% биодизел (B7, отговарящ на стандарт EN590). 

За да се откажем от биогоривата, базирани на хранителни култури, ние насърчаваме използването на нови биогорива от второ поколение. Те се произвеждат от отпадъчни продукти като слама или дървесина, а в по-дългосрочен план – дори от водорасли. За да се гарантира, че няма да има отрицателно въздействие върху работата на превозните средства и удовлетвореността на клиентите, от решаващо значение е да се поддържа качеството на крайното гориво. 

Нашият ангажимент за най-добри практики 

  1. Биогоривата трябва да се произвеждат с минимално въздействие върху околната среда. Подкрепяме това чрез членството си в Европейската технологична платформа за биогорива, която призовава за устойчиви методи и продукти за производство на биогорива.                
  2. Производството на биогорива не трябва да се конкурира с производството на храни. Ние насърчаваме разработването на биогорива от второ поколение, произведени от отпадъчни материали от селското и горското стопанство, като постепенно се отказваме от използването на хранителни култури.

  3. Биогоривата не трябва да оказват отрицателно въздействие върху работата на автомобила. Подкрепяме дейността на Европейския комитет по стандартизация (CEN), който помага за изготвянето на общи стандарти за горивата. Искаме също така да се уверим, че тези стандарти се въвеждат едновременно на различните национални пазари, за да се осигури постоянно качество и удовлетвореност на клиентите.

 

Как помагаме за разработването на биогоривата на бъдещето?

Научете повече