1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Environmental challenge 2050
  4. Challege 5
  5. How are we reducing waste?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

КАК НАМАЛЯВАМЕ ОТПАДЪЦИТЕ?

 

Използвайте по-малко и изхвърляйте по-малко! Това е нашата мисия, която ще ни помогне да създадем най-добрия екологичен автомобил, който не оказва влияние върху околната среда. За да намаляваме отпадъците, ние следваме две основни политики: Нулеви отпадъци за депониране и нулеви отпадъци за изгаряне.

Всички наши производствени заводи в Европа полагат огромни усилия за намаляване на отпадъците, които изпращат на сметища и за изгаряне. Например Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) винаги е бил завод с нулеви отпадъци за депониране, но от 2007 г. насам успешно оползотворява 100% от отпадъците си.

 

От 2001 г. насам отпадъците внимателно се използват повторно, рециклират или оползотворяват. Промишлените масла и разредителите за бои се събират за повторна употреба или регенериране; от стоманата и алуминия се произвеждат нови суровини; рециклират се дървесина, картон и пластмасови опаковки; малкото количество отпадъци, които остават, се използват като алтернативен източник на гориво.