1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 2
 5. How are our environmental goals changing the world today?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как нашите екологични цели променят света днес?

 • Toyota подкрепя първия в света плавателен съд, задвижван от водород

  Пуснат на вода през 2017 г. във френското пристанище Сен Мало, Energy Observer е първият автономен водороден кораб, който не отделя парникови газове или фини частици. Този електрически задвижван плавателен съд на бъдещето работи, като използва комбинация от възобновяеми енергии и система, която произвежда водород от морска вода, без при това да се отделят въглеродни емисии.

  Тъй като водородът е в основата на проекта Energy Observer, Toyota Motor Europe получава силен аргумент да стане партньор в начинанието. Горди сме, че сме част от шестгодишното пътуване по света, за да тестваме плавателния съд при различни климатични условия.

 • Камионите FCEV превозват стоки без емисии в Лос Анджелис

  Изключителен пример за това как технологията с горивни клетки FCEV може да бъде успешно приложена към сектора на тежкотоварния транспорт е иновативният логистичен проект, който стартира в пристанището на Лос Анджелис. Това решение за товарен превоз на водород с нулеви емисии се подкрепя от Toyota, наред с други партньори. Проектът ще включва 10 тежкотоварни електрически камиона с горивни клетки и четири агрегата за обработка на товари с нулеви емисии.

  Освен това още две нови водородни горивни станции за тежкотоварни автомобили ще се присъединят към вече съществуващите три, разположени в съоръженията на Toyota край Лос Анджелис. Този мащабен проект ще допринесе значително за транспортирането на стоки „от бряг до склад“ с нулеви емисии в целия район на Лос Анджелис, както и до места по-навътре в страната. Това ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове с 465 тона.

 • Производство на водородно гориво от въздух

  Звучи като магия: поставяте специално устройство в контакт с въздуха, излагате го на слънчева светлина и то започва да произвежда гориво, безплатно! Това е основната идея зад изследването, провеждано от Холандския институт за фундаментални енергийни изследвания (DIFFER) в сътрудничество с Toyota в Европа. Партньорството има за цел да разработи устройство, което абсорбира водни пари и ги разделя на водород и кислород, използвайки слънчева енергия.

  Към днешна дата DIFFER и Toyota в Европа са демонстрирали в съвместно проучване за осъществимост, че принципът наистина работи. Изследователите разработиха нова твърдотелна фото-електрохимична клетка, която успява първо да улови вода от околния въздух и след това да генерира водород при използване на слънчева светлина.

 • В следващия етап от проекта партньорите възнамеряват значително да подобрят параметрите. Това ще включва прилагане на най-съвременни материали и оптимизиране на архитектурата на системата за увеличаване както на приема на вода, така и на количеството слънчева светлина, което се абсорбира. Когато това бъде постигнато, изследванията ще се насочат към надграждане на технологията.