1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Diversity, Equity and Inclusion
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Разнообразие, справедливост и приобщаване

Ние се ангажираме да създадем най-разнообразната, справедлива и приобщаваща организация
Ние се стремим да бъдем най-приобщаващото и разнообразно работно място, където всички членове се чувстват сигурни, уважавани, ангажирани, ценени и способни да разгърнат пълния си потенциал. Ние култивираме, прегръщаме и използваме разнообразието, за да предоставим най-високите стандарти на обслужване на нашите клиенти, обществото и да се конкурираме устойчиво на пазара.
 • В TOYOTA ВСЕКИ ИМА ЗНАЧЕНИЕ


  Разнообразието, справедливостта и приобщаването са основен стратегически приоритет за нас. С нашите колективни и искрени усилия ние се стремим да изградим богата и разнообразна организация, която отразява обществото, и да постигнем истинско „включване“. Каквато и да е вашата полова идентичност, полово изразяване, сексуална ориентация, възраст, културен произход, националност, раса, етническа принадлежност, религия или система от вярвания, състояние на увреждане, физически или умствени способности, в Toyota всеки има значение.

 • НАШЕТО ПЪТУВАНЕ

  Вече сме постигнали много по пътя си към Разнообразието, справедливостта и приобщаването (DE&I). Продължават много проекти за стимулиране на включването в нашите над 20 подразделения на Toyota в Европа. Например, ние работим за това да направим нашите съоръжения още по-приобщаващи и достъпни, като предоставяме обучение за приобщаване и разработваме по-приобщаващи политики. Чрез колективните усилия на нашите служители през 2021 г. проведохме първата си Европейска конференция за многообразието. Всяка година отбелязваме Международния ден на жената със седмица на дейности, заедно с Международния ден срещу хомофобията, трансфобията и бифобията (IDAHOT), Месеца на гордостта и различни други събития.

 • НАШИТЕ МРЕЖИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ


  Издигането на гласа на нашата разнообразна работна сила е централно за нашата стратегия. Основен двигател и катализатор за промяна са нашите мрежи, ръководени от служители. Те осигуряват топло, приветливо безопасно пространство за непривилегировани групи и съюзници, повишават осведомеността чрез организиране на събития и дейности и съветват политиките на DE&I. Мрежите са отворени за всеки, който би искал да се присъедини, да поеме активна роля на доброволец или просто да подкрепя от време на време.


 • Женска мрежа

  Нашата група е най-дългогодишната мрежа, представляваща корпоративни, инженерни и производствени области. Ние се стремим да вдъхновяваме и даваме възможност на жените от Toyota да се издигнат заедно, да разгърнат пълния си потенциал и да продължат кариерата си напред.


 • LGBTIQ+ мрежа

  Основана от общността за общността, нашата мрежа се фокусира върху образованието, повишаването на осведомеността и изграждането на съюзи. За нас гордостта означава свободата да изразявате кой сте и уверено да се показвате като автентичното си аз.


 • Мрежа с различни способности

  Тъй като ние с гордост проектираме приобщаващи решения за мобилност за нашите клиенти, нашата група се стреми да направи нашата организация възможно най-достъпна, както физически, така и цифрово, за нашите служители с физически или умствени, видими или скрити увреждания.


 • Мрежа за културно многообразие

  С над 70 националности, работещи в цяла Европа, ние разбираме, че в различията се крие нашата сила. Нашата мрежа насърчава чувството за общност сред служители от различни културни среди, езици, етноси, раси, религии и вероизповедания.


 • Мрежа One Generation

  Нашата група има за цел да стимулира възрастовите различия и да улесни диалога между различните поколения. Стремим се да използваме нашата разнообразна по възраст работна сила, като въвеждаме практики за споделяне на опит и знание между различите поколения и сформирането на една общност One Generation.