1. Discover Toyota
 2. About us
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Щастие за всички

Когато си свободен да се движиш, всичко е възможно
 • Мобилност за всички

  Нашата мисия е да създадем „Щастие за всички“ чрез преследване на „Мобилност за всички“. Възнамеряваме да постигнем това, като изградим уникална партньорска екосистема за бъдещо общество в хармония с природата. На практика това означава прилагане и споделяне на нашия експертен опит в полза на хората, общността и нашата планета, за да изградим по-добро бъдеще.

  Чрез нашия ангажимент за качество, непрекъснати иновации и уважение към планетата, ние се стремим да надминем очакванията и да генерираме щастие за всички. Чрез разработването и производството на най-големия избор от иновативни, безопасни, устойчиви и висококачествени продукти и услуги за мобилност, ние искаме да предоставим универсални, приобщаващи и достъпни решения за мобилност за всеки.

 • Холистичен подход към мобилността

  Докато се трансформираме в компания за мобилност, разработваща свързани, автоматизирани, споделени и електрифицирани (CASE) технологии, ние ще предоставяме стоки и услуги, които надхвърлят автомобили, ванове и камиони. Нашите цели са в съответствие с нашето Environmental Challenge 2050 (Екологично предизвикателство 2050 г.), целите на ООН за устойчиво развитие и Зелената сделка на ЕС. Като пионер на хибридния Prius и с опит от над 20 милиона продажби на електрифицирани автомобили в световен мащаб, ние възприемаме холистичен подход към екологични превозни средства и приложения. Нашите технологии включват водородни, хибридни, plug-in хибридни и електрически задвижвания с батерии.

 • Устойчив бизнес

  Ние следваме ръководството на SDG чрез нашите социални и трудови практики, ръководени от три цели. Първата е насърчаването на „приобщаващо и разнообразно общество“ – идея, която започва с Toyota, но се простира до нашите партньори и клиенти. Втората цел е „равенство в заетостта“. Нашият ангажимент за дългосрочна устойчива заетост започва с осигуряване на справедливост и възможности за всеки служител на Toyota в Европа. То включва също възможности за заетост и развитие чрез образование и преквалификация. Третата амбиция е да се подобри обществото чрез непрекъснати „устойчиви иновации“, в рамките на TME и извън него.