1. Discover Toyota
  2. Safety
  3. Passive Safety
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВАШАТА ЗАЩИТА

Нашата дейност по предотвратяване и намаляване на вредата в случай на произшествие е известна като пасивна безопасност.
Лидери в

В своя стремеж да сме лидери в автомобилната безопасност през 1995 създадохме Global Outstanding Assessment (GOA). Регулярно актуализиран, доброволното вътрешно оценяване на безопасността ни позволява да се фокусираме върху постигането на изключително високи резултати в безопасността и едновременно с това да посрещнем и дори да надхвърлим очакванията на вътрешните ни стандарти за безопасност на оценяващите.

Къде започва всичко

От създаването на първото ни съоръжение за изпитания и отдел за оценяване на безопасността през 1966 г., ние непрекъснато извършваме детайлни изследвания и развойна дейност в областта на пасивната безопасност.

Непрекъснато и ежедневно провеждаме експерименти, за да изследваме напълно всички огромни сили застрашаващи безопасността на пътниците в автомобила и на пешеьодците при сблъсък.

Виртуална реалност

За да осигигурим максимален напредък в развитието на технологииите за безопасностсме създали семейство във виртуалната реалност от модели, които наричаме THUMS. От 1997 г. насам тези виртуални модели са ни позволили да анализираме точно нараняванията и по-подробно, отколкото конвенционалните манекени; от връзките, сухожилията, мускулите и дори увреждане на кожата, нашето семейство THUMS са почти хора! Последната ни THUMS версия 4 издаден през 2012 г., е изградена от над 1 милион елементи.

Също така ние пресъздаваме сблъсъци от действителните данни за реализираните произшествия с цел непрекъснато подобряване на функции като Ударопоглъщащи структури, местата и седалките на пътниците, въздушните възглавници, предпазните колани и намаляване вредите от камшичен удар.