1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. 4 r's for a better earth
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Четири R за по-добра Земя

Научете повече за четирите R и как те ни помагат да подобрим състоянието на планетата
Ние непрекъснато търсим начини да намалим въздействието си върху околната среда. Научете за четирите R и как те вдъхновяват това, което сме направили, което правим и което планираме за бъдещето, за да гарантираме, че постигаме хармония между хората, продуктите и планетата.

Какви са четирите R?

Отдавна сме превърнали в свой приоритет разработването на производствени методи и превозни средства, които оказват по-малко въздействие върху околната среда. Този 360-градусов подход се базира на популярните четири R: Reduce (намаляване), Reuse (повторно използване), Recycle (рециклиране) и Recover (оползотворяване). Тези прости думи помагат да определим нашето постоянно усъвършенстване в това как проектираме и произвеждаме автомобилите, как се представят, когато биват шофирани от клиентите ни, и как могат да бъдат безопасно и отговорно депонирани, когато достигнат края на жизнения си цикъл.