1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. 4 r's for a better earth
 4. Recycle
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Рециклиране

Научете повече за начините, по които рециклираме възможно най-много

Светът е станал по-разумен и по-добър в рециклирането, което спомага за намаляване на потреблението на световните природни ресурси и на количеството отпадъци, които създаваме.

Ние осъзнаваме важността на рециклирането, а това помага да опазим околната среда чрез намаляване на потреблението на природни ресурси и снижаване на количеството на създаваните от нас отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени. Проектираме автомобилите си, като използваме части и материали, годни за повторна употреба, независимо дали са преработени за производствени нужди, рециклирани или използвани по напълно различен начин, например като алтернативен източник на енергия.

Европейският закон изисква от нас да гарантираме, че автомобилите ни са най-малко 85% рециклируеми и 95% възстановими, но ние отиваме още по-далеч, за да направим този процес възможно най-прост и ефективен. Осъществяваме инициативи като маркиране на части и активно си сътрудничим със специализирани партньори, за да открием още по-добри начини за рециклиране на превозните средства на бъдещето.

Рециклиране на превозни средства

 • Използваните гуми са ценен ресурс за циментовата промишленост.
 • Цел за повторна употреба и оползотворяване на излезли от употреба превозни средства, както е определено от Европейска директива 2000/53.
 • Намираме ефективни начини за рециклиране на нашите превозни средства от 70-те години на миналия век, много преди законодателството да го направи изискване. Настоящата европейска директива изисква от всички производители на автомобили да рециклират превозните си средства, когато изтече експлоатационният им живот, например поради повреда при инцидент или когато станат неикономични или технически невъзможни за ремонт.

  За моделите на Toyota и Lexus, известни с дълготрайното си качество, възрастта на експлоатационния им живот може да бъде доста голяма. От 1 януари 2015 г. делът на повторна употреба и рециклиране на превозните средства трябва да достигне 85 %, а повторна употреба и оползотворяването да бъдат 95%. Процесът ще идентифицира части, които могат да се използват повторно, като двигател, батерия, алтернатори и кормилни системи. Течности,

 • газове и други материали и части ще бъдат безопасно събирани и, където е възможно, рециклирани. Оголените метални корпуси често след това се уплътняват чрез смачкване и изпращат за раздробяване.

  След това различните видове метали могат да бъдат извлечени и използвани повторно с минимално остатъчно количество отпадък. За да насърчим отговорното и ефективно изхвърляне на превозни средства, създадохме в цяла Европа оторизирани центрове за разглобяване, където превозните средства Toyota и Lexus могат да бъдат предадени за рециклиране. Можете да разберете местоположението им във вашата страна и повече за това как да рециклирате автомобила си, като използвате тази връзка.

Рециклиране на хибриди

С белгийската компания Groupe Comet, специализирана в раздробяването на превозни средства, работихме съвместно по пробен проект за изхвърляне на 150 прототипа на Prius Plug-in, които бяха използвани за пилотна схема за лизинг на автомобили в Европа. Искахме да анализираме ефективността на целия процес на рециклиране. Натрупаният опит ни помогна да продължим да изпълняваме изискването за 95% рециклиране/възстановяване на бъдещите автомобили.

Първият етап от процеса е отстраняването на замърсяванията. Това включва премахване на всички течности, горива и всякакви потенциално опасни компоненти, като батерии и въздушни възглавници. След това се отстраняват всички части, които могат да бъдат рециклирани, като гумите и катализатора. Демонтажът продължава с премахване на хибридната батерия. В случая на Prius Plug-in, това е литиево-йонен тип, използващ същия вид технология за захранване като батерия за смартфон или лаптоп, затова се предава за обработка на нашия специализиран партньор Umicore.

 • По-лесно разглобяване 

  Лесното разглобяване на превозното средство в края на жизнения му цикъл, помага за намаляване на въглеродните емисии по време на експлоатация и позволява по-ефективно рециклиране на някои от полезните материали, които съдържа. Ние проектираме нашите автомобили с мисъл за разглобяването им, например като създаваме V-образни жлебове в точките на каросерията, където е закрепено арматурното табло, което улеснява демонтажа.

  Освен това маркираме определени части със символ „Лесно за разглобяване“, за да покажем ясно къде най-лесно могат да бъдат разглобени и сортирани в различни материални потоци за рециклиране. Информация за най-добрите практики при разглобяване е достъпна чрез Международната информационна система за демонтаж (www.idis2.com).

Процес на раздробяване

Разглобените каросерии биват начупени на малки парчета от мощни машини за трошене и раздробяване. След това натрошеният материал се обработва, за да се отделят различните видове метални и неметални вещества, като пластмаса и стъкло. По-голямата част от този материал може да се използва повторно в широк спектър от промишлени приложения. Използвахме дори рециклирана пластмаса от наши автомобили, за да направим пейки за пикник в европейската ни централа!

Технологии за последващо раздробяване

Пилотният тест за раздробяване постигна 91,2% степен на рециклиране на материали и 96,9% степен на оползотворяване, включително оползотворяване на енергия. Тези резултати показват, че общата цел от 95% може да бъде и е постигната. Това е възможно благодарение на заложената в Prius Plug-in изначална възможност за рециклиране и качеството на технологиите и оборудването, използвани от Groupe Comet.

 

 • Пластмаса от нашите рециклирани тестови автомобили Prius Plug-In беше използвана за производството на пейки за централния ни офис в Брюксел, Белгия.
 • Нашият пробен тест на шредера постигна 96,9% повторно използване и възстановяване.

Как увеличаваме максимално обема на нашето рециклиране?

Научете повече