1. retailers
  2. Сервизно обслужване
  3. Recall campaigns
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Информация за Сервизна кампания за въздушни възглавници ТАКАТА, свързaна с Вашата и на Вашите спътници безопасност

Превозните средства, предмет на кампания ТАКАТА, са оборудвани с въздушни възглавници за шофьора и пасажера. Toyota допуска, че при някой пиротехнически патрони на възглавниците има голяма вероятност да проникне влага, през времето на експлоатация. Проникналата влага може да направи пиротехническия патрон  по податлив на разкъсване на малки метални парчета,  при евентуална катастрофа. Отчупените метални елементи има вероятност да  наранят пътниците  в автомобила.


Пиротехническият патрон е съставна част на въздушната възглавница. Той съдържа експлозив, който се възпламенява  при  необходимост от активиране на въздушните възглавници. При горенето  експлозивът се превръща в инертен газ и издува въздушната възглавница.

Компанията Toyota е решила да проведе НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА специализирана сервизна кампания за подмяна на устройството за надуване на въздушната възглавница за предния пътник и/или шофьора на вашия автомобил. Изпълнението зависи от доставените части и натовареността на  сервизните центрове.


Не. Няма никаква предупреждение или индикация за такова  състояниеЕстествено, това няма да доведе до самозадействане на въздушните възглавници без причина. Също така, въздушните възглавници са направени така, че да се задействат само при тежки катастрофи.

Процедурата за ремонт е готова и е стартирана подмяната на вече произведените нови пиротехнически патрони, като компанията Тойота, съвместно с компанията ТАКАТА и други производители, прави всичко възможно да осигури необходимите количества пиротехнически патрони.

Приблизително 40 минути. При някой модели обаче ремонта може да отнеме до 3,5ч.

Към момента имаме информация, че от тази гаранционна кампания са засегнати поне още 9 световни производители на автомобили. За съжаление не разполагаме с точния брой на засегнати автомобили по Производители.

Всички операции включени в процедурата по подмяна на пиротехническите патрони са напълно безплатни за клиентите.

За да бъде извършена Гаранционната кампания е необходимо да запишете предварително час за извършването на ремонта и да предоставите автомобила в сервиза в уговорения ден и час. Моля носете талона на автомобила.

Предаването на автомобила в сервиз за извършване на Гаранционната кампания не е необходимо да бъде извършвано лично от собственика.

Всяка Гаранционна кампания може да се извърши от всеки оторизиран сервиз на марката.

Гаранционната кампания няма срок в който да бъде извършена. Въпреки това Ви препоръчваме да извършите кампанията в първия удобен за Вас и сервиза момент.

Най-застрашените автомобили от неправилно функциониране на пиротехническия патрон  са тези които се експлоатират  в райони с висока температура и висока влажност на въздуха. За Европа това са южните морските страни, като Италия, Испания, Гърция и.т.н. Автомобилите които са били експлоатирани в България са със значимо по-малък риск от неправилно функциониране на пиротехническия патрон.

Всички механици, в дилърската мрежа на Тойота, са преминали задължителни курсове за сертифициране и са специално обучени за извършване на кампанията. Не ни е известно друго по-подходящо място за нейното извършване освен оторизираната мрежа на Тойота.

Винаги препоръчваме кампаниите да бъдат извършени едновременно, но ако има обективни обстоятелства налагащи извършването само на едната, то това няма да е проблем.

Извършването на кампанията не е обвързано по никакъв начин със закупуването на стоки и услуги. Тя е насочена изцяло към подобряване на безопасността на пасажерите в автомобила Ви.

Не, това условие се отнася само за пиропатрон на предна въздушна възглавница. Другите въздушни възглавници в автомобила не са засегнати от това състояние.

Направете онлайн резервация за сервиз

Запазете час за сервиз