1. Правна политика
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни

Категории лични данни:

Лични данни, които ни предоставяте:

 • Вашето име и фамилия и форма на обращение (Г-жа, Г-ца, Г-н), ЕГН, шофьорска книжка, лична карта,
 • Вашите данни за контакт (например домашен адрес, електронен адрес и (мобилен) телефонен номер),
 • Информация, свързана с Вашата MyT регистрация (например, справка за Вашата MyT регистрация), профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа),
 • Информация за Вашите посещения в нашите центрове, покупки, запазени автомобилни конфигурации, събития за ремонт и поддръжка и контактите с нас (въпроси, заявки (искания), запис на телефонни обаждания и т.н.),
 • Информация за Вашия автомобил Toyota например, номер на рама (VIN), регистрационен номер, датата на доставка, срок на гаранцията, пробег, сервизна история, данни за геолокация),
 • Информация за Вашите интереси и предпочитания Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение)
 • В случай, че сте сключили договор за финансиране или лизинг, Оправомощеният търговец може да е упълномощен да обработва Ваши лични данни, необходими за попълване на свързаните с договора формуляри и да въвежда тази информация в системите на съответната финансираща институция/лизингодател. В тази връзка следва да се запознаете и с уведомленията за поверителност на съответната финансираща институция/ лизингодател.

Лични данни на трети лица, предоставени от Вас:

 • В определени случаи събираме данни на физически лица-ползватели на Вашия автомобил Toyota, като име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място и/или в интернет страницата на Тойота Балканс ЕООД и/или на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg Подробна информация за Вашите права и начините за упражняването им се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.

Вашите права

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни посетите на място; и/или на електронната страница на вашия оторизиран дилър, като се свържете с нас посредством бутона по-долу  и ни изпратите текст „Оттегляне на съгласие“ във Вашето съобщение, без да отбелязвате съгласие и канал за контакт; и/или на електронен адрес gdpr_sofia@contact.toyota.bg. 
Свържете се с нас

Срокове на съхранение на Вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Когато не са повече необходими, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани (обезличени).

Нашите политики и процедури се основават на следните критерии за определяне на сроковете за съхранение на личните данни в контекста на описаните по-горе цели:

 • Времето, изминало от последния Ви контакт с нас;
 • Времето, което е необходимо на нас и на Вас, за изпълнение на Вашите заявки (например ако сте поискали пробно шофиране онлайн, ние ще запазим Вашите лични данни за срок от 6 месеца след датата, на която сте ни изпратили Вашата онлайн заявка).
 • Която и да било действителна или потенциална съдебна процедура или спор (например, ние се нуждаем от тази информация за да образуваме или да се защитим срещу правни искове), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни до приключването на този спор;
 • Регулаторно или законово задължение за съхранение на личните данни (например, за данъчни цели), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срока, за който се изисква.

Оттегляне на съгласие

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни посетите на място; и/или на електронната страница на ТМ АУТО ЕООД, като ни изпратите формуляр „Свържете с нас“ с текст „Оттегляне на съгласие“ във Вашето съобщение, без да отбелязвате съгласие и канал за контакт; и/или на електронен адрес gdpr_sofia@contact.toyota.bg