1. Privacy policy
  2. Privacy Calls | %UUID%
Свържете се с нас, през връзките по-долу:
Това Уведомление за поверителност и защита на личните данни („Уведомление“) съдържа информация какви лични данни се обработват от %dealer-address%, при записване на входящи и изходящи телефонни разговори на телефонни номера на Спекта Ауто Toyota Бургас. Това Уведомление се прилага наред с и в допълнение към Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota/ Lexus, която съдържа общите правила за обработването на Вашите лични данни и е достъпна на хартиен носител в нашия шоурум и електронно на нашия сайт.

Администратор на личните данни, съдържащи се в записи на входящи и изходящи телефонни разговори е Спекта Ауто Toyota Бургас.

Записват се входящи и изходящи телефонни разговори от и към клиенти и други външни за Спекта Ауто Toyota Бургас лица (външни доставчици, институции и други организации).

При запис на телефонните разговори се обработват следните лични данни:

  • Запис на гласа на лицето, което инициира телефонната комуникация и на служителя на Спекта Ауто Toyota Бургас, който приема и/или прави обаждането;
  • За да Ви обслужим, може да Ви бъде поискана съответна индивидуализираща информация, в зависимост от целта на обаждането, напр.: имена, телефонен номер, номер на шаси на автомобил, регистрационен номер на автомобил, история на автомобила, предпочитан оторизиран търговец, и др.;
  • Име и длъжност на служителя, който приема и/или прави обаждането.

  • За мониторинг, оценка и подобряване на качеството на обслужване на клиенти и трети лица;
  • За действия по приемане и разрешаване на клиентски спорове и оплаквания;
  • За повишаване на сигурността на Спекта Ауто Toyota Бургас и неговите служители, както и при нужда – за оказване на съдействие на органите на реда.

Спекта Ауто Toyota Бургас извършва запис на входящите и изходящите телефонни обаждания въз основа на законния си интерес да осигурява качествено обслужване на своите клиенти и да защитава сигурността на дружеството и неговите служители.

Записите на входящите и изходящите телефонни обаждания обичайно се съхраняват за период от 1 месец. Понякога, например при спор с или оплакване от клиент, може да съхраняваме конкретни записи до разрешаване на съответния случай.

Данните, съдържащи се в записи на телефонните обаждания, могат да бъдат споделяни с оправомощени от нас обработващи лични данни - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели.

В случай, че не желаете запис на телефонните разговори, моля да ни уведомите:

  • По електронен път на следния имейл адрес: toyota@contact.toyota.bg
  • На електронния сайт на Дружеството: Свържете се с нас чрез контактната форма на този сайт.
  • По пощата - на адреса на Спекта Ауто Toyota Бургас

Повече информация относно Вашите права във връзка с личните данни, които обработваме, се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни

Научете повече