1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050
 4. Challege 3
 5. How are our plants reducing their emissions?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как нашите заводи намаляват емисиите си?

Значителни цялостни икономии на енергия във Франция

 • Въпреки че потреблението на енергия вече беше на много ниско ниво благодарение на концепцията за компактна сграда, нашият производствен завод във Франция (TMMF) постигна допълнителни намаления. В резултат от стриктното наблюдение, интелигентната изолация и модерното осветление предприятието намали потреблението на енергия с 57% в сравнение с нивата от 2002 г.

  Освен това TMMF инвестира във възобновяеми енергийни източници. Всяка година се спестяват 2,5 тона CO2 благодарение на покривната фотоволтаична мембрана. Друга икономия от 18,4 тона CO2 годишно е резултат от соларна стена, която загрява външния въздух, постъпващ в някои от цеховете. Наскоро газовият котел беше заменен с котел на биомаса, което доведе до спестяване на 1285 тона CO2 годишно.

 • От самото начало TMMF е проектирана така, че да има възможно най-малък отпечатък върху околната среда. Някои складови площи са до 10 пъти по-малки от стандартите в автомобилната индустрия при подобна производствена мощност. Визуално ниската сграда е дискретно интегрирана в пейзажа.

  Не е изненада, че TMMF е обявен за един от петте най-устойчиви завода на Toyota в света. Това го превръща в индустриален еталон за всички останали заводи на Toyota Group по отношение на екологичните показатели.

Производство на собствен водород за захранване на мотокарите ни

 • За да насърчим въвеждането и използването на технологии, базирани на водородна енергия, за да изпълним предизвикателството за нулеви емисии на CO2 в завода, ние въведохме SimpleFuel™ в нашия завод в Мотомачи, Япония.

  SimpleFuel™ е опростена водородна станция. Тя използва електричество от слънчеви панели на територията на завода за производство на водород от електролиза на вода. След това водородът се компресира и се предоставя на мотокарите с горивни клетки.

 • Една станция може да произвежда почти 9 кг водород на ден, което е достатъчно, за да поддържа в действие осем мотокара с горивни клетки. Освен това компактният размер на станцията означава, че тя може да се монтира в малки пространства, което я прави подходяща за бързо и удобно зареждане на мотокари с горивни клетки в рамките на завода.

  Водородната станция SimpleFuel™ работи в Motomachi от март 2018 г., където допълнително е намалила емисиите на CO2 в предприятието. Ако този пилотен проект в Япония се окаже успешен, ръководството на двата устойчиви завода на Toyota във Великобритания и Франция може да приложи това решение и в Европа.

  Read the full story on the Toyota newsroom