1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision & philosophy
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Визия и философия на Toyota

Нашите основни ценности
Нашият бизнес има горда история и вълнуващо бъдеще. И двете са изградени върху основните ценности на уважение към хората и непрекъснато усъвършенстване. Използваме тези качества, за да осигурим нашата визия за създаване на безопасна и отговорна бъдеща мобилност за всички. И която освен това създава щастие за всички.
 • Нашата мисия: щастие за всички


  Нашият председател, Акио Тойода, заяви официално, че нашият бизнес трябва да премине отвъд производството на автомобили и да създава „Щастие за всички“. В автомобилната индустрия технологиите като електрификацията, свързаността и автоматизираното шофиране отбелязват значителен напредък. Toyota остава ангажирана с производството на все по-добри автомобили. Също толкова важно обаче е че ние разработваме решения за мобилност, за да помогнем на всеки да се наслаждава на живота си. По този начин ние изпълняваме нашата роля за създаването на подобрено общество за следващите 100 години и след това.

 • Нашата визия: Създаване на мобилност за всички

   

  В един разнообразен и несигурен свят Toyota се стреми да повиши качеството и достъпността на мобилността. Искаме да създадем нови възможности за цялото човечество и да поддържаме устойчива връзка с нашата планета.

 • Нашият път напред

  От основаването на Toyota ние действаме в съответствие с нашата философия и ръководни принципи, за да предоставим надеждни продукти и да подкрепим устойчивото развитие на обществото. Пътят на Toyota е нашата проста рамка за прилагане на ръководните принципи на Toyota и изграждане на фирмата, каквато искаме да бъдем. Чрез TPS, известната производствена система на Toyota, ние работим в съответствие с оригинална производствена философия, която има за цел да елиминира отпадъците и да постигне възможно най-добрата ефективност.

 • Философия на Toyota

  Нашата „Философия на Toyota“ ни доведе до мястото, където сме днес и ще продължи да прави това при прехода ни към компания за мобилност. Този начин на работа има ценен принос към нашата мисия за масово производство на щастие.

 • Нашите ръководни принципи

  Нашите ръководни принципи отдавна са основа за начина, по който управляваме нашия бизнес. Изготвени за първи път при стартирането на нашия бизнес през 1937 г. и актуализирани през 1997 г., те остават в основата на нашата философия за управление.

 • Пътят на Toyota

  Toyota Way използва нашите ръководни принципи, за да дефинира начин на работа за всеки в нашия бизнес, навсякъде. Автомобилната индустрия преживява трансформация, която се случва веднъж на век. В миналото Toyota премина от производител на станове към производител на автомобили. Сега преоткриваме себе си като компания за мобилност.

 • Производствена система на Toyota

  Начинът, по който произвеждаме автомобили, се определя от производствената система на Toyota (TPS). Това е оригинална производствена философия, която има за цел да елиминира отпадъците и да постигне възможно най-добрата ефективност – това, което често се нарича “lean”  или “Just-In-Time” система.