1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision & philosophy
 4. The Toyota Way

Пътят на Toyota

Нашата работа днес е основата за утрешния ден
Toyota Way използва нашите ръководни принципи, за да дефинира начин на работа за всеки в нашия бизнес, навсякъде. Автомобилната индустрия преживява трансформация, която се случва веднъж на век. В миналото Toyota премина от производител на станове към производител на автомобили. Сега преоткриваме себе си като компания за мобилност.
 • Пътят на Toyota 2020


  Пътят на Toyota е в основата на нашата корпоративна култура. За да си помогнем в ориентирането през неизследваната територия на това да станем компания за мобилност, ние възприемаме нашите основни принципи, ценности, мисия и визия, които да ни подхранват, докато полагаме основите на утрешния ден. Ние ще продължим да развиваме Toyota Way, за да поддържаме темпото и да останем ефективни и в съответствие с това което се случва в един постоянно променящ се свят. И ще го държим под постоянно наблюдение, за да видим как може непрекъснато да се подобрява.

В Toyota ние...

 • Действаме за другите

  Ние се стремим да поддържаме гледната точка на нашите клиенти и заинтересовани страни в основата на нашите усилия всеки ден. Поставяйки се в позициите на другите, ние отиваме отвъд невъзможното.

 • Работим почтено

  Винаги обмисляме къде трябва да ни отведе днешната работа и как тя се отразява на хората около нас. Ние проправяме път към нашите цели с почтеност и честност.

 • Подбуждаме любопитството

  Проявявайки личен интерес към всичко, ние задаваме въпроси, за да открием механиката зад явленията. Този начин на мислене генерира нови идеи.

 • Наблюдаваме внимателно

  Хората усещат нещата инстинктивно по начини, които машините не владеят. Събираме много данни, докато лично виждаме, усещаме и интерпретираме ситуацията, упражнявайки Genchi Genbutsu*, за да открием бързо най-креативните и най-добрите решения.

 • Ставаме  все по-добри и по-добри

  Днес и всеки ден ние поемаме отговорност, за да развиваме уменията на себе си и един на друг със сърце, ум и тяло, за да отговорим на развиващите се нужди на нашите клиенти.

 • Продължаваме търсенето на подобрение

  Вярваме в естествената способност на хората да променят нещата към по-добро. Всяко подобрение, независимо от размера, е ценно. Насърчавайки както утвърденото, така и авангардното иновативно мислене, ние се стремим да се развиваме с Kaizen*, като никога не приемаме статуквото.

 • Създаваме поле за растеж

  Фокусирайки се върху това, което е от съществено значение, ние премахваме отпадъците и управляваме ресурсите си внимателно, за да създадем поле за растеж. Това е основата за гъвкавост и култивиране на нови идеи за бъдещето.

 • Добре дошла конкуренция

  Приветстваме конкуренцията, без его. Това ни тласка да подобряваме и да обслужваме по-добре нашите клиенти и общество, създавайки повече стойност и по-добро изживяване.

 • Показваме уважение към хората

  Никоя работа не е самотна. Никоя работа не е еднолично начинание. Ние се възползваме максимално от различни гледни точки, превръщайки различията в сила на духа като един екип. С фундаментално уважение към хората, ние създаваме среда, в която всички се чувстват добре дошли, сигурни и чути и всеки може да допринесе най-добре за значими цели.

 • Благодарим на хората

  Дължим съществуването си на нашите клиенти, членове, партньори, заинтересовани страни и общности. Казваме „Благодаря“ на всички, които срещаме днес.

* Genchi Genbutsu (в превод на български: Отидете и вижте сами): Най-добрата практика е да отидете и да видите мястото или процеса, където съществува проблемът, за да разрешите този проблем по-бързо и по-ефективно. За да разберете проблемите, потвърдете фактите и анализирайте първопричините.

* Kaizen (в превод на български: Непрекъснато подобрение): Философия, която помага да се осигури максимално качество, елиминиране на отпадъците и подобрения в ефективността, както по отношение на оборудването, така и на работните процедури. Подобренията на Kaizen в стандартизираната работа спомагат за увеличаване на производителността на всяко работно място.

 • Кодексът за поведение на Toyota

  TME се стреми да създава бизнес с най-високи стандарти на почтеност. Кодексът за поведение на Toyota организира основните нагласи, необходими за хората, работещи в компанията и в обществото, като предоставя описание на основните поведения. Той също така описва какво се изисква от служителите и какво трябва да се има предвид. Заедно с Toyota Way 2020, от съществено значение е всеки служител да следва ръководните принципи на Toyota и да изпълнява своите социални отговорности.