1. Discover Toyota
 2. About us
 3. Toyota vision & philosophy
 4. Toyota Production System

Производствена система на Toyota

Нашата световноизвестна система за ефективно производство
Начинът, по който произвеждаме автомобили, се определя от производствената система на Toyota (TPS). Това е оригинална производствена философия, която има за цел да елиминира отпадъците и да постигне възможно най-добрата ефективност – това, което често се нарича “lean” (ефективна) или “Just-In-Time” (точно навреме) система.
 • Ефективна система за производство (Lean manufacturing)

  Производствената система на Toyota отдавна е призната като начин за премахване на отпадъците и постигане на висока ефективност. Същността и обаче е да направи работата по-лесна и по-малко натоварваща за работниците, с акцент върху създаването на рационализирана работа. В основата на TPS са концепциите Jidoka и Just-In-Time. Прилагайки тези концепции, ние сме в състояние да произвеждаме нашите продукти ефективно и с темпото на търсенето на клиентите. Това означава, че всяко превозно средство отговаря на нашите стандарти за високо качество и индивидуалните изисквания на нашите клиенти.

 • Нашите две ключови концепции

  Jidoka, японски термин, който може да се преведе като „автоматизация с човешки принос“ или „интелигентна автоматизация“, е метод за бързо идентифициране и коригиране на всякакви проблеми, които биха могли да доведат до дефектни продукти. При всяка стъпка от производствения процес нашите членове могат да „дръпнат „андона““, което означава буквално спиране на производствената линия, за да се избегне генерирането на проблеми, които други биха открили в бъдеще. В същото време системата andon предупреждава всички членове на екипа за открития дефект или проблем в поточната линия и цялото производство спира, за да бъде той отстранен.

  Just-In-Time е система за усъвършенстване и координиране на всеки производствен процес, така че да произвеждаме само това, което се изисква от следващия процес в точен времеви порядък.

 • TPS: ПРИЕТО В ЦЯЛ СВЯТ

  Първите концепции за TPS идват от основателя на Toyota, Сакичи Тойода. Изработените от него тъкачен стан и нововъведенията са водени от желанието му да улесни работата на майка си и да вгради качество в продукта. Тъй като Toyota се превърна в производител на автомобили, TPS се разви, за да използва идентифицирането на отпадъците като основа на процеса Kaizen или непрекъснато подобрение от гледна точка на качество, ефективност и точно планиране. Системата TPS е проучена, адаптирана и пусната в употреба в световен мащаб, не само от производителите, но и от всички видове бизнеси, които искат да направят работата си по-ефективна.

 • Jidoka

  Jidoka е начин за откриване на проблеми и предприемане на бързи действия за коригиране на грешки на всеки етап от производствения процес. Работниците на конвейера са упълномощени да спрат линията, ако има проблем и да предават информация към таблото за показване “andon”, за да подпомогнат бързото разрешаване на проблема. Чрез прилагането на този начин на мислене автоматизираните процеси и машини се настройват за автоматично откриване на проблем и безопасно спиране. Това позволява проверка и извършване на всички необходими корекции. По този начин системата помага за предотвратяване на повторна поява на проблеми, като по този начин поддържа качество и висока производителност.

 • Just-In-Time

  Just-In-Time или „Точно навреме“ означава да се прави само това, което е необходимо, когато е необходимо и в необходимото количество, на всеки етап от производството. Това означава, че се стремим към постоянно качество, равномерен производствен поток и рационализирана обработка на частите. Това изисква производствената линия да бъде заредена с всички необходими части. Тъй като части се вграждат, новите запаси се доставят в точното време и в точното количество, като се избягват прекъсвания или забавяния в производствения процес. Системата Kanban е централна за процеса Just-In-Time. Тя осигурява автоматичен метод в реално време за попълване на части от страната на линията и поддържане на минимален запас.

 • TPS в офиса

  TPS се прилага и в нашата офис работа. Тук Jidoka е централен елемент, за да изясни и гарантира, че всяка задача отговаря на нуждите на нашите вътрешни клиенти. Това означава, че се изразходва по-малко време за преработка или други дейности без добавена стойност. Ние намираме интелигентни начини да гарантираме, че качеството е вградено в нашите процеси чрез прилагане на интелигентна автоматизация към нашите рационализирани работни процеси. В допълнение, концепцията „точно навреме“ се проявява чрез нашия непрекъснат стремеж да намалим времето за изпълнение на нашите задачи. По-бързото реагиране на промените на пазара ни позволява допълнително да оптимизираме нашите ресурси.