1. retailers
 2. Privacy Policy
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни

Категории лични данни:

Лични данни, които ни предоставяте:

 • Вашето име и фамилия и форма на обращение (Г-жа, Г-ца, Г-н), ЕГН, шофьорска книжка, лична карта,
 • Вашите данни за контакт (например домашен адрес, електронен адрес и (мобилен) телефонен номер),
 • Информация, свързана с Вашата MyT регистрация (например, справка за Вашата MyT регистрация), профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа),
 • Информация за Вашите посещения в нашите центрове, покупки, запазени автомобилни конфигурации, събития за ремонт и поддръжка и контактите с нас (въпроси, заявки (искания), запис на телефонни обаждания и т.н.),
 • Информация за Вашия автомобил Toyota например, номер на рама (VIN), регистрационен номер, датата на доставка, срок на гаранцията, пробег, сервизна история, данни за геолокация),
 • Информация за Вашите интереси и предпочитания Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение)
 • В случай, че сте сключили договор за финансиране или лизинг, Оправомощеният търговец може да е упълномощен да обработва Ваши лични данни, необходими за попълване на свързаните с договора формуляри и да въвежда тази информация в системите на съответната финансираща институция/лизингодател. В тази връзка следва да се запознаете и с уведомленията за поверителност на съответната финансираща институция/ лизингодател.

Лични данни на трети лица, предоставени от Вас:

 • В определени случаи събираме данни на физически лица-ползватели на Вашия автомобил Toyota, като име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта.

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място и/или в интернет страницата на Тойота Балканс ЕООД и/или на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg Подробна информация за Вашите права и начините за упражняването им се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.

Вашите права

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни посетите на място; и/или на електронната страница на вашия оторизиран дилър, като се свържете с нас посредством бутона по-долу  и ни изпратите текст „Оттегляне на съгласие“ във Вашето съобщение, без да отбелязвате съгласие и канал за контакт; и/или на електронен адрес gdpr_sofia@contact.toyota.bg. 
Свържете се с нас Opens in new window

Срокове на съхранение на Вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани по-дълго, отколкото е необходимо за постигане на целите, посочени в това Уведомление за поверителност. Когато не са повече необходими, Вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимизирани (обезличени).

Нашите политики и процедури се основават на следните критерии за определяне на сроковете за съхранение на личните данни в контекста на описаните по-горе цели:

 • Времето, изминало от последния Ви контакт с нас;
 • Времето, което е необходимо на нас и на Вас, за изпълнение на Вашите заявки (например ако сте поискали пробно шофиране онлайн, ние ще запазим Вашите лични данни за срок от 6 месеца след датата, на която сте ни изпратили Вашата онлайн заявка).
 • Която и да било действителна или потенциална съдебна процедура или спор (например, ние се нуждаем от тази информация за да образуваме или да се защитим срещу правни искове), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни до приключването на този спор;
 • Регулаторно или законово задължение за съхранение на личните данни (например, за данъчни цели), в който случай ние ще съхраняваме Вашите лични данни за срока, за който се изисква.