1. retailers
  2. Privacy Policy
  3. GDPR
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни посетите на място; и/или на електронната страница на ТМ АУТО ЕООД, като ни изпратите формуляр „Свържете с нас“Opens in new window с текст „Оттегляне на съгласие“ във Вашето съобщение, без да отбелязвате съгласие и канал за контакт; и/или на електронен адрес gdpr_sofia@contact.toyota.bg.