1. retailers
  2. Застраховане
  3. Гражданска Застраховка
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Предимства

Работим с широка гама застрахователни партньори, за да осигурим най-добрите условия Възможност за разсрочено  плащане на застрахователната премия на вноски; Напомняне за всяка предстояща вноска Безплатна доставка на документите широка мрежа от официални сервизи на марката Toyota и избор на доверен сервиз на застрахователя за други марки автомобили;

Основни покрития

Предмет на застраховката е гражданската отговорност на физическите и юридическите лица, собственици, държатели и ползватели на моторни превозни средства, както и на упълномощените от тях водачи за причинените от тях:

  • неимуществени и имуществени вреди  вследствие на телесно увреждане или смърт
  • вреди на имущество и вещи

 

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Може да е трудно да се ориентирате откъде да започнете, когато търсите подходящата застрахователна компания, която да ви осигури покритие на гражданската отговорност. Но не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем!

Първо, уверете се, че сравнявате цените от различни застрахователи. Не се съгласявайте само с първата оферта, която получите. Заплащането на премията в пълен размер Ви гарантира по-ниска цена спрямо разсрочено плащане на застраховката.