1. Owners
  2. Warranty
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Нашите автомобили са произведени на базата на изключителни стандарти, но за да ви осигури спокойствие, нашата гаранция от производителя покрива всякакви проблеми с механични компоненти, които могат да повлияят на вашата Toyota.

Цялостна

Предлагаме 3 години гаранция "от броня до броня" на механичните компоненти.

Запазете превъзходен вид на автомобила си

Включено 12 години покритие за корозия

Осигурете си спокойствие

Нашите автомобили са произведени по изключителни стандарти, но нашата гаранция осигурява пълно спокойствие.

Въпроси и отговори

Гаранцията покрива всеки дефект, който се дължи на неизправност при производството или сглобяването при нормална употреба за период от 3 години или 100 000 км, което от двете настъпи първо, без ограничение на пробега за първата година (валидно само в паневропейските страни). Гаранцията покрива разходите за теглене на вашето превозно средство до най-близкия оторизиран сервиз в случай на повреда, обездвижваща вашето превозно средство, ако тази повреда е резултат от гарантиран дефект.

Повърхностни ръжда и дефекти на боята, появяващи се на някой от боядисаните панели на каросерията поради дефект в материала или изработката, се покриват от гаранция за 3 години, независимо от пробега.

Гаранцията дава 12-годишно покритие, независимо от пробега, срещу перфорация на каросерията (напр. дупки в каросерията отвътре навън) в резултат от корозия, дължаща се на проблеми с материалите или производството.

Стандартните гаранции могат също да бъдат прехвърлени на всеки бъдещ собственик през целия покрит гаранционен период.

Оригиналните аксесоари също се покриват за 3 години на автомобила в случай на неизпълнение по време на производството.

Превозното средство трябва да се поддържа в съответствие със спецификациите и инструкциите на производителя, както е посочено в ръководството на собственика. Ако не го направите, може да анулира гаранцията за елементи, свързани с поддръжката.

Вие носите отговорност за воденето на всички записи, необходими за доказване, че такава поддръжка е извършена, в случай на дефекти, изискващи гаранционнен сервиз.

Собственикът е задължен да предостави автомобила си в оторизиран сервиз, колкото е възможно по-бързо. Това се прави с цел предотвратяване от ескалиране на проблема и необходимостта от по-мащабни от първоначалните ремонти.