1. Resources
  2. Terms of use
  3. How is my personal data used?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как се използват личните ми данни?

Поверителност и защита на личните данни

Тойота Балканс ЕООД уважава правото на поверителност и защита на личните данни, които предоставяте чрез страницата на TOYOTA в съответствие с всички приложими и обвързващи закони и регулации, в частност с Общия регламент за защита на личните данни и приложимия Закон за защита на личните данни.

Тойота Балканс ЕООД обработва лични данни, както е уредено в Общата политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна на нашия уебсайт www.toyota.bgOpens in new window, която също така описва правата във връзка с личните данни.

Лични данни/ данни на ползватели

Информацията, предоставена на Toyota Motor Europe и/или Тойота Балканс ЕООД чрез сайта на TOYOTA се използва изключително от Тойота Балканс ЕООД за подобряване на предоставяните услуги, включително за маркетингови услуги. В съответствие с характера на тази информация Toyota Motor Europe и/или Тойота Балканс ЕООД осигуряват защитеното събиране, прехвърляне и съхранение на лични данни, освен, както е предвидено в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.

Toyota Motor Europe и Тойота Балканс ЕООД отчитат, че Интернет е среда, в която всяко лице може да предостави отзив или други данни, свързани със сайта на TOYOTA и ще положи усилия така предоставените отзиви и данни да бъдат взети предвид, доколкото това е подходящо и полезно. Toyota Motor Europe и Тойота Балканс ЕООД не поемат отговорност за информация, която ползвателите предоставят и си запазват правото да премахнат всяка такава информация от сайта без предварително уведомление или обяснение.