1. Electrified
  2. Fuel Cell Electric
  3. Hydrogen Society
  4. Why use Hydrogen
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Защо да използваме водород като източник на гориво

Водородът, произведен с възобновяема енергия, е без въглерод. И когато го превърнете в електричество, единствената емисия е водата. Лесен е за съхранение и транспорт, което ни позволява да използваме възобновяемите енергийни източници в пълния им потенциал. Освен това водородът е буквално навсякъде, което го прави и вълнуващ източник на енергия.

Без емисии на CO2

Правенето на електричество от водород не произвежда въглероден диоксид. Чрез използване на възобновяема енергия за отделяне на водорода, целият процес е напълно без емисии. Което прави това идеална форма на зелена енергия - за да можем всички да дишаме малко по-лесно.

Неограничена доставка

Водородът може да бъде извлечен от широк спектър от вещества. Включително нефт, газ, биогорива, утайки от отпадъчни води и вода - а нашата планета има много вода. Така че никога няма да останем без водород, което означава енергийна сигурност за всички и спокойствие за нашите внуци.

 

Лесен за съхранение и транспортиране

Електричеството може да бъде трудно да се съхранява и пренася на дълги разстояния, но чрез използване на електричество за извличане на водород, както съхранението, така и транспортирането стават лесни. Възобновяемите енергийни източници като вятърна и слънчева енергия, които обикновено зависят от времето на годината или местоположението, се използват значително по-ефективно в тази техника.

Местно производство - в полза на следващото ни поколение

Основно предимство на водорода е, че той осигурява енергийна инфраструктура, която може да бъде произведена на местно ниво, което означава, че страните могат да се захранват самостоятелно, без да се налага да разчитат на външни доставчици на енергия. Това означава, че нашите деца ще могат да се радват на енергийна сигурност – за поколения напред.