1. Owners
  2. Условия за ползване
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Условия за ползване

Нашият ангажимент към вашата поверителност

Вашата сигурност и комфорт е наш основен приоритет. Вашето доверие в служителите, продуктите и услугите ни, е много важно за нас. За да ви осигурим възможно най-доброто преживяване, ние сме фокусирани непрекъснато да подобряваме всичко, което правим. За да изпълним това, ние ще събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме данни. Вие заслужавате да бъдете информирани по най-прозрачен начин за това как ние се отнасяме към и защитаваме тази информация. Моля, отделете няколко минути, за да прочетете нашата политика за конфиденциалност и не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

Кара Ви да се чувствате добре дошли

Когато посетите сайта ни, нашите дилъри и други канали за комуникация, ние Ви молим да ни дадете основна информация като име, телефонен номер, имейл или домашен адрес. Това ни позволява да направим нашите услуги колкото е възможно по-лични за вас.

Прави живота Ви по-лесен

Ние разчитаме на Вашите данни за контакт, за да можем да ви разпознаем следващия път - така ще трябва само да ни казвате информацията само веднъж. Това означава, че ние ще можем открием по-бързо и по-лесно това, което търсите всеки път, когато ни посетите.

Прави изживяването Ви по-интересно

Можем да отнесем Вашите интереси към продукти и услуги към партньори на Toyota. Ще филтрираме всички неща, които вероятно ще намерите за скучно и ще предложим такива, които ви вълнуват.

Прави ни по-добри

Колкото повече разбираме Вашите нужди, толкова по-добре ще можем да ги посрещнем с нашите продукти и услуги. Въз основа на Вашите интереси и предпочитания, ние ще се посветим в подобряване на нашата най-добра оферта.

Основна политика на ТМЕ за защита на данни

Toyota уважава Вашата поверителност. Тази политика за защита на данните (Политиката) описва как се обработват личните данни, които събираме и защо го правим, с кого споделяме тези лични данни, как можем да ги защитим, и изборите, които можете да направите за това как да използваме Вашите лични данни.

Тази политика се отнася до всички лични данни, събрани, притежавани или обработвани от или от името на Toyota Motor Europe, нейните дъщерни дружества и контрагенти (наричани по-нататък за краткост Toyota), отнасяща се до всяко лице в неговите / нейните взаимоотношения с Toyota като клиент, потребител или широката общественост.

Обхватът на тази Политика включва и всички сайтове, приложения, онлайн промоции или игри, мобилни сайтове и приложения, спонсорирани социално-медийни платформи и други онлайн инициативи, които са собственост на Тойота, където се обработват лични данни. Освен ако не се изисква изрично съгласие от законите за защита на личните данни на Вашата страна, с употребата на някоя от нашите медии, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашата лична информация от нас, както е описано в тази политика. Ако сте избрали да не ни предоставите Вашата лична информация, в повечето случаи, няма да сме в състояние да ви осигурим нашите продукти и услуги, или информация за тях.

Изискванията на тази Политика са в допълнение към, а не в замяна на всякакви други задължения, произтичащи от действащите закони и разпоредби за защита на данните. В случай на конфликт между действащите закони и разпоредби за защита на данните и разпоредбите на тази политика, действащите закони и разпоредби за защита на данните имат предимство.

Toyota може да внася промени в тази Политика по всяко време. Моля, проверявайте тази Политика периодично на [линк], за да бъдете информирани за промени.

1. Дефиниции

1.1 В тази политика, следните термини имат следното значение:

(a) Контрольор на данни означава организацията, която определя целите, за които, както и начина, по който, всички Лични данни се обработват. За целите на тази политика, контрольора (ите) са Toyota Motor Europe NV / SA (Авеню дю Бурже 60, 1140 Брюксел, Белгия) и Тойота Балканс ЕООД, бул. Цариградско шосе No163, 1784 София, България. 

(b) Обработчикът на данни е физическото лице и / или организация, който/която обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

(c) Служител по защита на данните представлява лице, назначено от Toyota да защитава данните в съответната юрисдикция.

(d) Субектите на данни означава всички лица, на които Toyota притежава личните данни.

(e) ЕИО означава Европейска икономическа общност (която е съставена от държавите-членки на ЕС и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

(f) Лични данни са всички данни, свързани с лице, които позволяват то да бъде идентифицирано, независимо дали от данните самостоятелно, или в комбинация с друга информация. Описание на личните данни, обработвани от Toyota, е изложено в раздел [2] по-долу.

(g) Обработване означава всяка операция или набор от операции, които се извършват по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на личните данни.

(h) Чувствителни лични данни означава, заедно с други, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработката на данни, свързани със здравето или сексуалния живот. Специални разпоредби се прилагат за обработването на чувствителни данни.

2. Основни принципи на политиката

2.1 Ние ценим личните данни, които са ни поверени и сме решени да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи на тази политика са, както следва:

· Събиране на данни: ние ще събираме лични данни само чрез честни, законни и прозрачни средства.
· Ограничаване на данните: ние ще ограничим събирането на лични данни до това, което е пряко свързано и необходимо за целите, определени в тази политика.
· Ограничаване на целите: ние ще използваме Вашите лични данни единствено за конкретни, ясно формулирани и законни цели и няма да обработваме личните Ви данни по начин, несъответстващ с тези цели.
· Точност: ние ще запазим Вашите лични данни точни и актуални.
· Защита на данните: ние ще приложим подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на необходимото ниво на сигурност по отношение на рисковете, свързани с обработването и с естеството на личните данни, за да бъдат защитени. Тези мерки предвиждат предотвратяване на всяко неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на обработка.
· Достъп и коригиране: ние ще обработваме Вашите лични данни в съответствие с правата Ви за лична неприкосновеност.
· Съхранение: ние ще съхраняваме Вашите лични данни по начин, съобразен с действащите закони и разпоредби за защита на данните. Ние няма да съхраняваме Вашите лични данни по-дълго от необходимото за целите, определени в тази политика. · Международни трансфери: ние гарантираме, че всички лични данни, които се прехвърлят извън ЕС / ЕИО са адекватно защитени.
· Трети страни: ние ще гарантираме, че достъпът до и предаване на лични данни на трети лица, се извършват в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове и с подходящи защитаващи клаузи.
· Директен маркетинг и бисквитки (cookies): когато Ви изпращаме рекламни материали или бисквитки за вашия компютър, ние ще се уверим, че правим това в съответствие с приложимите закони.

3. Събиране на данни

3.1 Лични данни, които ни предоставяте директно Ние събираме информация директно от вас, когато:

- избирате да участвате в нашите предложения и програми; о създавате профил в нашите сайтове или в нашите мобилни приложения;
- ни се обадите или ни пишете, или по друг начин предоставяте информация директно към нас;
-взаимодействате с нас в социалните медии.

Личните данни, които ни предоставяте директно могат да включват:

Данни за идентифициране
Лична информация за идентификация: име, длъжност, адрес (личен и работно място), предишни адреси, телефонни номера (домашни, служебни), документи за самоличност, националност, е-мейл; идентификационни данни, издадени от публична администрация, различна от националния идентификационен номер: номер на лична карта, паспорт, свидетелство за управление, пенсия, регистрационен номер.
Електронни данни за идентификация, IP адреси, бисквитки, моменти на свързване ...
Електронна информация за локация: GSM, GPS.
Финансови функционалности (само във връзка с предложения за финансови услуги): приходи / притежания на субекта и неговия / нейния партньор, платежоспособност, оценка на доходите, финансово състояние, кредитен рейтинг, подробности по отношение на застраховка, професионалните дейности на субекта и тяхния партньор, конвенции и споразумения.
Лични характеристики: възраст, пол, дата на раждане, място на раждане, семейно положение и националност
Информация за автомобил: текущ и предишен тип и марка на превозно средство, идентификационен номер на превозното средство, регистрационен номер, допълнително оборудване, покупка, отдаване под наем или лизинг и т.н.
Лайфстайл / Начин на живот: подробности относно потреблението на стоки или услуги, поведението на лицето или неговото / нейното семейство, социални контакти, жалби, инциденти или аварии, използване на медии и средства за комуникация, вкл. Facebook профил, Twitter профил, Linked-in профил, Instagram ...
Състав на домакинството: Брак или настояща форма на съжителство, име на съпруг или партньор, информация за други членове на семейството или домакинството.
Хобита и интереси: отдих и интереси: хоби, спорт и други интереси.
Свързаност / Принадлежност: различни от професионални, политически или синдикатни, принадлежност към благотворителни или доброволчески организации, клубове, асоциации, съюзи, организации, групи, ...
Жилищна информация: Адрес на жилища, тип жилища, собствени или наемни, продължителността на престоя на този адрес, наем, такси, класификация на жилища, подробности за оценяване, имена на ключодържатели.
Записи за изображения: филми, снимки, видео записи, цифрови снимки.
Звукови записи: Запис на лента, запис на повикване.

3.2 Лични данни, които получаваме от трети страни

Ние можем да получим същите категории лични данни за Вас от трети страни като нашата мрежа от оторизирани представителства на Toyota, други дружества от групата, внимателно подбрани бизнес партньори, които предоставят продукти и услуги под нашите марки, както и всяка друга трета страна, която може законно да предаде към нас информация за Вас.

3.3 Лични данни, които събираме автоматично

Ние можем да събираме определена информация чрез автоматизирани средства (например бисквитките, регистрационните файлове, WIF-Fi точки за достъп), когато посещавате сайтове и дигитални приложения и услуги. За по-подробна информация за тези технологии, моля, обърнете се към раздел [8] на тази политика.

4. Защо Toyota събира Вашите лични данни?

4.1 Toyota може да обработва лични данни за следните цели (Целите):

· Заявки за информация: да отговорим на Вашите въпроси или да отговорим на исканията Ви;
· Техническа употреба и Вашата сигурност: позволява ни имаме данни за поддръжката на Вашия автомобил и да Ви информираме за всякаква техническа информация, свързана с безопасността на автомобила Ви;
· Конкурси, Оферти, Събития и Проучвания: да организираме конкурси, програми, оферти, отворени врати, тест драйв и т.н., в които може да участвате;
· Информационен бюлетин: да Ви изпращаме бюлетини (при условие, че сте се абонирали за бюлетина Toyota на един от интернет сайта на Toyota);
· Интереси: да адаптираме нашата комуникация и информация съгласно Вашите интереси;
· Директен маркетинг: да Ви изпращаме електронна поща и / или пощенски съобщения или се свържем с Вас по телефона или чрез социалните медии или чрез който и да е канал за контакт, който сте предоставили на нас, с информация за марките Toyota и друго съдържание, което смятаме, че може да представлява интерес за вас, включително марка и информационно обслужване от внимателно подбрани бизнес партньори, предмет на секция [X] на тази политика;
· Съгласност и правни искове: да гарантира спазването на законовите задължения, упражняващи или защитаващи правото на иск;
· Безопасност и сигурност: ако сметне за необходимо, да предпази Toyota от заплаха или друг риск за сигурността;
· Администриране на клиенти: включително управление на поръчки, фактуриране на услугите и продуктите, мониторинг на платежоспособност, регистрация на клиенти и профилиране на клиенти на базата на техните покупки;
· Реклама, маркетинг и връзки с обществеността: включително реклама и маркетинг на бизнеса и дейностите на Toyota, изучаване на предпочитанията на потребителите и насърчаване на връзките с обществеността във връзка с бизнеса и дейността на Toyota;
· Профили: включително администриране на профили, свързани с който и да е бизнес и дейност, извършвани от Toyota и водене на отчетност за покупки, продажби и сделки;
· Безопасност и сигурност: всеки метод, система или процес, използван от Toyota за защита на своята физическа и интелектуална собственост, защита на своите икономически и финансови интереси и защита на нейните директори, служители и клиенти.
· IT поддръжка и развитие; · Съответствие и правни искове: включително гарантиране на спазването на законовите задължения или за създаване, упражняване или защита на правни претенции;
· Управление на кредитирането: включително отпускането на кредити и дейности, свързани с проследяване и възстановяване на кредити;
· Брокерски услуги: включително посредничество между крайните клиентите и финансови институции, предоставящи застраховка и кредити;
· Научни, исторически и статистически проучвания: включително събирането и обработването на лични данни за статистически проучвания (или необходими за достигане на статистически резултати), анализиране на предишни събитияи създаване на модели и правила на поведение;
· Подготовка и извършване сливане, вливане, прехвърляне на предприятие, прехвърляне на активи или всякакъв друг тип корпоративни сделки;
· Всяка друга цел, описана и съобщена на Вас преди да се използват Вашите лични данни за друга такава цел.

4.2 Toyota обработва лични данни само до степен, до която е необходима за Целите или за друга цел, изрично разрешена от действащите закони и разпоредби за защита на данните.

4.3 До степен, изисквана съгласно приложимите законови и подзаконови разпоредби за защита на данните, Toyota трябва да уведоми за обработването на лични данни съответните органи.


5. Точност на данните

5.1 За нас е важно да поддържаме точна и актуална информация на Вашите лични данни. Моля да ни информирате за всички промени или грешки в личните си данни възможно най-скоро, като се свържете [l] в [добавете данни за контакт]. Неточна или неактуална информация се заличава, унищожава или изменя съответно.

6. Достъп и коригиране

6.1 Имате право на достъп до личните данни, с които разполагаме за Вас и ако те са неточни или непълни, може да поискате тяхната корекция или заличаване. Ако се нуждаете от допълнителна информация във връзка с правата си за поверителност или бихте искали да упражните някои от тези права, моля, свържете се с [l] в [добавете данни за контакт].

7. Обработване във времето

7.1 Ние ще съхраняваме Вашите лични данни по начин, съобразен с действащите закони и разпоредби за защита на данните. Ние ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се съобразим с приложимите законови и подзаконови актове или за целите, за които обработваме Вашите лични данни. За насоки относно това колко дълго определени лични данни има вероятност да се съхраняват преди да бъдат унищожени, моля, свържете се с [l] в [добавете данни за контакт].

8. Защита на данните

8.1 Ние трябва да гарантираме, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за сигурност срещу незаконен или неразрешен достъп до лични данни, както и срещу злоупотреба, унищожаване, разкриване, придобиване, случайна загуба или увреждане на личните данни. Лични данни могат да бъдат обработвани от трети лица само, ако това лице е съгласно да се съобразява с тези технически и организационни мерки.


8.2 Поддържането на сигурността на данните означава гарантиране на поверителността, целостта и наличността на личните данни:

(а) Kонфиденциалност: ние ще защитим Вашите лични данни от разкриване пред трети лица.

(b) Цялост: ние ще защитим Вашите лични данни от променени от неупълномощени трети страни.

(c) Наличност: ние ще гарантираме, че упълномощените лица имат достъп до личните си данни, когато е необходимо.

8.3 Процедурите за защита включват:

(a) Политика за защита □ Политика за защита

- Анализ и оценка на риска

(b) Организации и лица, обект на защита

- Класификация на информация
- Информиране и обучение на персонал
- Дисциплинарни мерки в случай на несъотвествия
- Отдаденост на персонала към конфиденциалността
- Влияние на договори за аутсорсинг

(c) Физическа безопасност и обезопасяване на околната среда

- Защита на физическия достъп Предотвратяване, предвиждане и обработка на физическите опасности (огън, вреди от вода и други)
- Бекъп на системата

(d) Сигурност на мрежата

- Логичен достъп до сигурността
- Списък на съответния персонал
- Система за идентификация

(e) Запис, проследяване и анализ на достъпа

(f) Мониторинг, преглед и поддръжка

(g) Управление на инциденти със сигурността и приемствеността

- Система за управление на инциденти със сигурността
- Възстановяване, провал на спасителния план
- План за приемственост (h) Пълна и актуална документация.

9. Отговорник по сигурността на данните 

9.1 [моля, посочете информация за отговорника по сигурността + данни за контакт].

9.2 Ако имате въпроси, свързани с тази политика или Обработването на личните Ви данни, можете да се свържете със съответния отговорник по сигурността.

10. Използване на лични данни за целите на директния маркетинг

10.1 Ние ще използваме Вашите лични данни за целите на изпращането на рекламни материали по електронен път (например електронна поща, SMS или MMS), само ако сме получили предварителното Ви съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като следвате инструкциите за Отписване, включени в промоционалните материали или като се свържете с [l] в [добавете данни за контакт]. В допълнение, чрез коригиране на настройките за поверителност на съответното устройство или актуализиране на Вашия профил или сметка, можете да направите различни настройки за това как искате да се свързваме с нас, през кой канал, за каква цел и колко често.

11. Използване на бисквитки или други подобни устройства

Не изпозлваме бисквитки в нашите сайтове. За по-подробна информация за използването на бисквитки и как можем да ги охвърлим, моля, обърнете се към нашата политика за бисквитките, достъпна от [l].

12. Разкриване на лични данни

12.1 За посочените по-горе цели, ние може да разкрием Вашите лични данни към следните категории получатели:

· Оторизирани членове на екипа на Toyota Group
· Корпоративни филиали и дъщерни дружества на Toyota Group;
· Нашите рекламни, маркетинг и промоционални агенции: за да ни помогнат да предоставим и анализираме ефективността на нашите рекламни кампании и промоции;
· Бизнес партньори: доверени фирми, които могат да използват Вашите лични данни, за да ви предоставят услугите и / или продуктите си, които Вие пожелахте, и / или които могат да ви осигурят маркетингови материали (при условие, че сте дали съгласието си да получавате такива маркетингови материали). Молим тези дружества винаги да действат в съответствие с приложимите закони и тази политика на поверителност и да отделят голямо внимание на конфиденциалността на Вашата лична информация. Например, Toyota може да споделите вашите лични данни с [включете примери];
· Доставчиците на услуги: фирми, които предоставят услуги за или от името на Toyota, за целите на такива услуги. Например, Toyota може да споделите Вашите лични данни с: 

- външни доставчици на IT и свързани с тях услуги;

· Други страни, които се изискват от закона или когато е необходимо да се предпази Toyota: Toyota могат да споделят личната Ви с други трети страни:

- да се съобразят със закона, регулаторните искания, съдебни решения, призовки или юридически процес;
- да се провери или наложи спазването на политиките и споразумения на Toyota;
- за защита на правата, собствеността или сигурността на Toyota и / или нейните клиенти;

 · Други страни, свързани с корпоративни сделки: Toyota може да споделите Вашите лични данни с трети страни в контекста на продажба на целия или на част от своя бизнес, по друг начин във връзка със сливане, вливане, промяна в контрола, реорганизация или ликвидация на целия или на част от бизнеса на Toyota;
· Други страни с Ваше съгласие или според Вашата инструкция: Toyota може да споделите Вашите лични данни на трети лица, когато Вие сте дали съгласие или сте пожелали такова споделяне;
· Всяка друга трета страна, съобщена от Toyota преди споделяне на личните данни с тази трета страна.

13. Специфични контакти с нашите дилъри

Ако закупите автомобил или друг продукт или услуга от някой от нашите оторизирани дилъри или ако му дадете лична информация, Вие ще имате отделни взаимоотношения с този него. В този случай, той става администратор на лични данни на Вашата лична информация, вероятно заедно с нас. За всички искания за използването на Вашата лична информация от Вашия дилър, моля, свържете се с него.

14. Използване на социални мрежи

Ако използвате специална логин (вход) информация от социална мрежа, като Вашия Facebook акаунт, Toyota записва данните Ви за тази социална мрежа, за които Вие изрично сте дали съгласието си чрез избраното приложение.

Понякога Toyota улеснява публикуването на (лични) данни чрез социални медии като Twitter и Facebook. Тези социални медии имат свои собствени условия за ползване, с които Вие сами сте длъжни да се запознаете и спазвате, ако се възползвате от тях. Публикации на социалните медии могат да имат (нежелани) последици, включително и за Вашия личен живот или този на лицата, чиито данни, които споделяте, напримерм като отнемане на възможността за публикуване в краткосрочен план. Тези последици трябва да бъдат оценени лично и Вие взимате решението за публикуването в тези медии. Toyota не поема отговорност в това отношение.

15. Разкриване извън ЕС/ЕИО

15.1 Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени към някой от получателите, посочени в тази политика, част от които могат да бъдат извън ЕС / ЕИО и могат да бъдат обработвани от нас и всеки от тези получатели във всяка страна по света. Страните, в които Вашите лични данни се прехвърлят има вероятност да не могат да предложат адекватно ниво на защита. Във връзка с прехвърлянето на лични данни към страни, които не предлагат същото ниво на защита, както е в ЕС / ЕИП, Toyota вземат съответни мерки, за да гарантират адекватно ниво на защита на личните Ви данни.

16. Вашия избор и Вашите права

Ние искаме да бъдем колкото е възможно по-прозрачни с вас, така че можете да взимате информирани решения за това как искате ние да използваме Вашата информация.
Ние можем да се свържем с Вас по пощата и по телефона само, ако ни дадете Вашето предварително съгласие го направим поелектронна поща, SMS и други електронни средства.

Вашият избор:

В този контекст, може да изберете между различни възможности за това как желаете да се свържем с Вас: през кой канал (например електронна поща, поща, социални медии, ...), с каква цел и колко често, чрез коригиране на настройките на поверителността на съответното устройство или актуализиране на вашия профил, като следвате инструкциите за Отписване, включени в съобщението.

Моля, имайте предвид, че по подразбиране, ако не се направи друг избор, Вие ще получавате нашите промоционални съобщения при следната честота: спрямо дата на публикуване.

Вашата лична информация

Винаги може да се свържете с нас по пощата или по електронна поща, за да разберете каква лична информация имаме за Вас и откъде произхожда. 

Вашите корекции 

Ако откриете някаква грешка във Вашата лична информация или ако е непълна или неточна, може също така да изискате от нас да я поправим и попълним.

Вашите възражения

 Вие имате възможност да възразите срещу използването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (ако желаете, можете също така да прецизирате през кой канал и колко често предпочитате да се свързваме с Вас) или срещу споделянето на Вашата лична информация с трети страни за същата цел. 

Накрая, може да изисквате от нас да изтрием всички данни, отнасящи се за Вас (освен в някои случаи, например за доказване на сделка или когато това се изисква от закона).

17. Контакт

17.1 За каквито и да било проблеми с поверителността, въпроси или оплаквания, свързани с прилагането на тази политика или упражняване правата Ви на достъп или коригиране в контекста на тази политика, може да се свържете с Toyota в [l].