1. Discover Toyota
  2. Toyota’s Lunar Cruiser: from the Earth to the moon and back
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Toyota Lunar Cruiser: от Земята до Луната и обратно

Toyota допринася в програмата на NASA Артемида за разширяване на присъствието на човека в космоса.
30/08/2023
Toyota си сътрудничи с Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) за разработването на апарата Lunar Cruiser като част от програмата Артемида. Очаква се началото на работата му през 2029 г. да разшири зоната за изследване на космическите мисии със и без екипаж.

Програмата Артемида

Програмата Артемида е първата стъпка в следващата ера на човешките изследвания. Заедно с международни партньори като JAXA, NASA очаква да установи устойчиво присъствие на Луната за осигуряване на мисии до Марс. В програмата се включват също и Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Toyota. MHI ще участва с разработването на LUPEX (Lunar Polar Expedition, Лунна полярна експедиция), а Toyota чрез съвместната с JAXA разработка на пилотиран лунен апарат. Със своя Lunar Cruiser Toyota очаква да приложи на Земята опита от реализираните в екстремните условия на Луната технологии.

Животът на Луната

Въпреки, че шофирането на Луната е вълнуващо, условията на мисията изискват големи усилия, за да може апаратът да бъде надеждно превозно средство и удобно жилищно пространство. Екипажът трябва да живее на борда, в затворено помещение върху едноцветната лунна повърхност за месец. Това раждат две предизвикателства: голямото психическо напрежение, което влияе на работната ефективност и мотивацията на екипажа, и трудността да се определи маршрута на пътуване. Технологиите, трябва да осигурят най-добра ергономичност, а апаратът ще трябва да гарантира нужните динамични качества и автономно шофиране извън пътя.

Обратно на Земята

Технологиите на Toyota за мисиите на Lunar Cruiser, включват системи за предотвратяване на преобръщане върху неизследваната повърхност на Луната, навигация с радиосигнали, генериране на маршрут за безопасно шофиране, интуитивен контрол на шофирането, помощ при шофиране с насложен дисплей и усещане за пространство в интериора за 2-4 членове на екипажа. Придобитите знания ще подпомогнат развитието на технологии за безопасно шофиране върху всякакви видове терени на Земята. Възможни приложения могат да бъдат дистанционно и автоматизирано сканиране на зони на бедствия или транспортиране на стоки в опасни зони
“Тъй като шофирането в продължение на 30 дни без прекъсване би било изключително натоварващо, някои маршрути ще бъдат автоматизирани, като астронавтите ще поемат управлението ръчно в случаите, когато трябва да се опитат да преодолеят особено трудна ситуация… Точно като Guardian TM, автономното шофиране е настроено съгласно концепцията за партньорство с човека водач за осигуряване на безопасност.”

казва г-н Такао Сато, бивш мениджър на проекта Lunar Rover[1]

Изследване на космоса чрез сътрудничество

Лунният апарат ще включва регенеративната горивна клетка Regenerative Fuel Cell  (RFC) на Toyota, за да функционира през лунните нощи [1]. Чрез електролиза на вода системата ще позволи високоефективно производство на водород с използването на слънчева светлина с цел осигуряване на енергия през нощта. Гумите, разработени от Bridgestone Corporation, ще бъдат от метал, тъй като пневматична гума би била безполезна. Данните за лунната повърхност, които LUPEX на MHI ще събере от изследването на Луната през 2025 г., ще послужат за разработването на лунния апарат
“Няма наличие на въздух, температурата на дадено място може да варира от минус 170°C на сянка до 120°C на слънце, разлика, която е невъобразима на Земята. Гравитацията е една шеста от тази тук и, разбира се, никога не сме шофирали автомобили при толкова ниско ниво на гравитация. Има и проблем с излагането на радиация, така че не можем да използваме конструктивни елементи от каучук или смола.”

казва г-н Юкито Омура, разработчик на Lunar Rover на Toyota

Крачка към въглеродно неутрална мобилност

Новаторските технологии в Lunar Cruiser и стремежът към разработване на кръгови системи, използващи слънчева светлина, вода и H2 на Луната, ще допринесат за целта ни за въглеродна неутралност на Земята. Например възможността да се осигури устойчива енергия на отдалечени села или бежански лагери във военни зони и да се използват тези технологии за центрове за евакуация при бедствия и при морски съдове. Всяка иновация в областта на мобилността и алтернативни и устойчиви решения в областта на източниците на енергия е стъпка към развитието на градове с достъпна, безопасна и устойчива мобилност за всички
“Стартирахме с идеята за създаване на превозно средство за пътуване по повърхността на Луната, след това започнахме да разглеждаме използването на водород като гориво. Ако превозното средство трябва да работи с водород, имаме нужда от вода, за да произведем въпросния водород. Ако повърхността на Луната съдържа вода, можем да използваме това, за да създадем водородно общество, което от своя страна може да доведе до изграждане на градове. Тази идея обхваща същия подход като Woven City; тъй като се насочваме към много различни аспекти, докато вървим напред, всеки от тях се превръща в отделен проект, но под повърхността си всички тези компоненти всъщност имат дълбока връзка помежду си.”

Шигеки Тераши, директор и изп. сътрудник в Toyota.[3]
За повече информация, моля посетете тази страница.
  1. Проектът за разработка на Lunar Rover в момента се планира от друг ръководител на проекта, Кен Ямашита-сан.
  2. Лунните нощи са с продължителност 14 земни нощи.
  3. Цитатите, използвани за тази история, са взети от тази статия в Toyota Times .