1. Discover Toyota
  2. Made in Europe
  3. Europe in numbers
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ЕВРОПА В ЦИФРИ

  • Работим над 400 европейски доставчици, които харчат 6 милиарда евро годишно.

  • Пуснали сме по европейските пътища около 3 милиона хибридни електрически превозни средства!

  • Създали сме около 13 милиона превозни средства в Европа.

  • 8 от 10 автомобила Toyota, продавани в Европа, също се произвеждат тук.