1. Discover Toyota
  2. Made in Europe
  3. Europe in numbers
Връзки за бърз достъп
Връзки за бърз достъп

ЕВРОПА В ЦИФРИ

Работим над 400 европейски доставчици, които харчат 6 милиарда евро годишно.

Пуснали сме по европейските пътища около 3 милиона хибридни електрически превозни средства!

Създали сме около 13 милиона превозни средства в Европа.

8 от 10 автомобила Toyota, продавани в Европа, също се произвеждат тук.