1. Discover Toyota
  2. Made in Europe
  3. Europe in numbers
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Европа в числа

  • Работим с над 400 европейски доставчици, харчейки 6 милиарда евро годишно.
  • Пуснали сме около 3 милиона хибридни електрически превозни средства по европейските пътища!
  • Произвели сме около 13 милиона автомобила в Европа.
  • Осем от десет автомобила Toyota, продадени в Европа, също са произведени тук.