1. Discover Toyota
  2. Environmental sustainability
  3. Cleaner mobility
  4. Conventional engines
  5. How is Turbo Technology making our cars greener?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Как Turbo технологията прави автомобилите ни по-екологични?

Използването на турбокомпресор дава възможност за постигане на същата мощност от двигател с по-малък работен обем при по-нисък разход на гориво и съответно по-ниски емисии на CO2. Постигането на този баланс изисква внимателно проектиране и ние успяхме да приложим технологията в нова гама високоефективни бензинови двигатели. Тези по-малки двигатели имат по-ниско тегло от по-големите си еквиваленти атмосферните двигатели, което също оказва положително въздействие върху ефективността. 

Разработихме също така по-ефективна технология за турбодизелови двигатели с директно впръскване, за да създадем нова гама дизелови двигатели, които постигат изключителна топлинна ефективност съчетани с по-високи нива на въртящ момент и по-нисък на гориво. Нашата нова авангардна система за изгаряне и последваща обработка на дизеловите двигатели също така силно намалява емисиите на NOx, което спомага за опазване на качеството на въздуха.