1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Sustainable society
 4. Bio diversity
 5. What is this all about?
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

За какво става въпрос?

За да се спасят застрашените от изчезване видове, е изключително важно да се знае кои от тях са в опасност, преди да се планират действия. Това е идеята, залегнала в Червения списък (Червената книга) на застрашените видове, създаден от Международния съюз за защита на природата. Досега IUCN е оценил около 80 000 вида. Неговата цел е да удвои този брой до 2020 г. Установено е, че цели 23 000 вида са застрашени от изчезване. 
 • Как участва Toyota? 

  Toyota е подписала петгодишно партньорство с IUCN за осигуряване на финансиране, което да помогне на IUCN да постигне целите си. Безвъзмездните средства на Toyota ще засилят неоценимата роля на Червения списък при определянето на политиките за опазване на околната среда; проследяването на напредъка в намаляването на загубата на биологично разнообразие, предоставянето на данни за научни изследвания и повишаването на обществената осведоменост за видовете.  

  Финансирането ще увеличи знанията за риска от изчезване на повече от 28 000 вида, включително много от тях, които са ключови източници на храна за значителна част от световното население. 

 • Значи, това се отнася и за снабдяването ни с храна? 

  Абсолютно. Експертите на IUCN са избрали да съсредоточат голяма част от новофинансираните изследвания върху популациите на растения и риби, от които милиарди хора зависят като жизненоважен източник на храна. Те включват видове див ориз и пшеница, които са от решаващо значение за продоволствената сигурност.  

  Освен това ще бъдат оценени морски риби, като сардини, цаца, морски език и писия. Те са не само източник на храна за милиарди хора, но уловът и преработката им осигуряват работа на около милион души по света. 

 • От ляво на дясно: Ингер Андерсен, генерален директор на IUCN, Дидие Лерой, изпълнителен вицепрезидент на TMC, и д-р Джейн Смарт, OBE, глобален директор на IUCN.
 • Защо Toyota прави това? 

  Има много причини да подкрепяме IUCN. Тук изтъкваме двете най-важни от тях. Първо, още от основаването на Toyota ние разглеждаме въпросите на околната среда като основно предизвикателство с идеята, че действията на нашата компания трябва да допринасят за развитието на устойчиво общество. Искаме да създадем нетно положително въздействие, което означава, че искаме да създадем стойност за обществото, която надхвърля фокуса върху чистата мобилност. 

 •  

  На второ място, начинът, по който работи IUCN чрез събиране на данни, позволява координирани действия. Това е в основата на мисленето и на Toyota. Ние сме компания, която се основава на факти и данни. Дори имаме японска дума за проверка на фактите: genchi genbutsu. Без тези данни, които IUCN събира, би било невъзможно за други неправителствени организации, правителства и общество да защитават и възстановяват биологичното разнообразие. 

"IUCN се надява, че визията и лидерството, демонстрирани от Toyota, ще вдъхновят други компании в автомобилната индустрия и извън нея. Ако и други фирми работят за подобни визии, в крайна сметка наистина бихме могли да живеем в хармония с природата. Какъв различен свят бихме видели през 2050 г.!" 

Джейн Смарт, генерален директор на Групата за опазване на биоразнообразието на IUCN