Моля да посочите ИМЕТО НА УПЪЛНОМОЩЕНОТО ДИЛЪРСТВО на Toyota или Вашия град, както и, ако е приложимо, Рег.номер или VIN на управлявания от Вас автомобил. Максимум 1024 знака.

ЗА ДА СЕ ОТПИШЕТЕ ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ (НОВИНИ, НАПОМНЯЩИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА СЛЕДГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ, ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПОКАНИ, ОФЕРТИ), МОЛЯ, ИЗБЕРЕТЕ „НЕ, НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ МАРКЕТИНГОВИ СЪОБЩЕНИЯ“: