1. Owners
 2. Connected Services
 3. MyToyota App
 4. More info
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Намери колата ми

 • Чрез приложението MyToyota (или чрез портала MyToyota) можете да проверите последното местоположение на вашия автомобил Toyota. Възоснова на модела на вашата Toyota, местоположението се локализира на база на последните данни за геолокация, получена от автомобила ви в момента, в който за последно сте изключили  автомобила си или местоположение на живо.
 • Можете да визуализирате паркираното местоположение на вашия автомобил Toyota на карта, заедно с адреса (ако има такъв) и времето, в което автомобилът е бил оставен на това място. Можете да активирате навигацията, за да ви насочи към вашата Toyota (виждате маршрута, разстоянието и времето за ходене до вашия автомобил Toyota) чрез акаунт ви в MyToyota или чрез други приложения (например Apple Maps, Google Maps и др.).
 • В случай, че вашият автомобил Toyota е оборудван с устройство, позволяващо достъп и използване на услугата за Достъп до интернет, местоположението на вашия автомобил Toyota се предава често докато шофирате, което ви позволява да споделяте местоположението на автомобила си на живо с други. Задаване на настройка за споделяне на местоположениет ви на живо ви позволява да изберете лицата за контакт, с които искате да споделите.

Сподели с автомобила си

 • В случай, че вашият автомобил Toyota е оборудван със свързано навигационно устройство в автомобила, можете да проектирате вашето пътуване, както желаете, в приложението MyToyota и след това да го изпратите до вашия автомобил Toyota. Можете да зададете планиран начален час или целево време на пристигане. Изчислението на маршрута ще предвиди вероятните условия на трафика по това време и съответно ще посочи времето за пътуване. Можете да прегледате изпратените от вас пътувания, да ги редактирате и да ги изпратите отново до вашия автомобил Toyota. Можете да добавите незадължителни интересни за вас местоположения по пътя към вашата дестинация. Допълнителна информация за свързването и работата на вашия автомобилен навигационен модул е ​​налична в ръководството за потребителя на вашия автомобил Toyota или на портала MyToyota.

Колата е до вас

 • Въз основа на данните за пробега на вашия автомобил Toyota, ние ще ви уведомим за предстоящи случаи на поддръжка или сервиз. Тези напомняния са организирани в абонамент за различните услугите и може да се различават по наличност и/или точност. Когато получите напомняне, ще можете да си запишете среща с оторизиран търговец по ваш избор. Препоръчваме ви да идентифицирате предпочитания от вас оторизиран търговец чрез вашия акаунт в MyToyota. В случай, че пропуснете първо напомняне, можем да ви изпратим второ такова.

Анализ на шофирането

 • Можете да проверите чрез MyToyota App (или чрез MyToyota Portal) записи за вашия стил/поведение на шофиране въз основа на геолокационни данни, жироскопи и G-сензори, данни за пробег и разход на гориво. Тези записи ще бъдат предоставени при всяко пътуване. Можете да маркирате всяко отделно пътуване като „Частно“ или „Служебно“ и да генерирате отчет, в който ще видите събития, като например рязко спиране и рязко ускорение, с тяхното време и местоположение.

Напомняне за услуги

 • Тази услуга ще бъде налична в зависимост от типа свързано автомобилно устройство, което е инсталирано във вашия автомобил Toyota. Ако тази услуга е налична по отношение на вашия автомобил Toyota, определени сензори, свързани със свързаното автомобилно устройство, ще наблюдават ударите върху вашия автомобил. Ако въздействието надвиши предварително определен праг на сериозност, ще бъдем уведомени за това. Такава информация, свързана с „катастрофа“, може да бъде споделена с вашата местна компания за пътна помощ на Toyota (RSA), която може да се свърже с вас, за да предложи помощ, въз основа на подробностите за сериозността на вашите данни за катастрофа и въз основа на техните местни правила. RSA ще се свърже с вас, като използва вашите лични данни, достъпни от вашия акаунт в MyToyota. Лицата за контакт при спешни случаи (ако има такива), посочени във вашия акаунт в MyToyota, също могат да бъдат свързани в зависимост от политиката на местната RSA. Ако RSA не може да се свърже с вас (например, защото не бихте могли да отговорите) или с вашите лица за контакт при спешни случаи, RSA може, в зависимост от тяхната местна политика и тежестта на катастрофата, да включи спешна помощ или полиция. Вие и вашите контакти за спешни случаи винаги имате възможност да приемете или откажете помощта, предоставена от RSA.
 • Вие оставате отговорни да предоставяте вашия автомобил Toyota за поддръжка или сервиз на необходимите интервали. Фактът, че предоставяме тази услуга и уведомяваме за съответните напомняния, не ви освобождава от тази отговорност.

Следене на батерията 

 • В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудван автомобилът ви Toyota, приложението MyToyota ще покаже състоянието на заряд на вашата 12-волтова стартерна батерия. В случай, че състоянието на зареждане намалее до ниво, което може да попречи на вашия автомобил Toyota да стартира, в приложението MyToyota ще се покаже предупредително съобщение.

Помощ при инциденти

 • Тази услуга ще бъде налична в зависимост от типа свързано автомобилно устройство, което е инсталирано във вашия автомобил Toyota. Ако тази услуга е налична по отношение на вашия автомобил Toyota, определени сензори, свързани със свързаното автомобилно устройство, ще наблюдават ударите върху вашия автомобил. Ако въздействието надвиши предварително определен праг на сериозност, ще бъдем уведомени за това. Такава информация, свързана с „катастрофа“, може да бъде споделена с вашата местна компания за пътна помощ на Toyota (RSA), която може да се свърже с вас, за да предложи помощ, въз основа на подробностите за сериозността на вашите данни за катастрофа и въз основа на техните местни правила. RSA ще се свърже с вас, като използва вашите лични данни, достъпни от вашия акаунт в MyToyota. Лицата за контакт при спешни случаи (ако има такива), посочени във вашия акаунт в MyToyota, също могат да бъдат свързани в зависимост от политиката на местната RSA. Ако RSA не може да се свърже с вас (например, защото не бихте могли да отговорите) или с вашите лица за контакт при спешни случаи, RSA може, в зависимост от тяхната местна политика и тежестта на катастрофата, да включи спешна помощ или полиция. Вие и вашите контакти за спешни случаи винаги имате възможност да приемете или откажете помощта, предоставена от RSA.
 • Ние не предлагаме никаква гаранция относно наличността или качеството на каквато и да е форма на спешна помощ, която можем да ви предоставим. Нито RSA, нито TME могат да бъдат държани отговорни за неуспех при включване на спешна помощ или полиция или за забавяне или грешка при осъществяване на помощта.
 • Моля, имайте предвид, че ако активирате „режим на поверителност“ чрез приложението MyToyota и/или вашия акаунт в MyToyota (т.е. забраните ни да използваме геолокацията на вашия автомобил Toyota), ние няма да можем да намерим вашия автомобил Toyota в случай на срив и тази услуга няма да функционира (моля, вижте Условията за използване на свързани услуги и Съобщението за поверителност на свързаните услуги за повече информация относно режима на поверителност).
 • При определени обстоятелства ще бъде активирана задължителната функция за спешно повикване: Моля, имайте предвид, че вашият автомобил Toyota автоматично ще уведоми службите за спешна помощ в страната, където се намира автомобилът ви Toyota, в случай на катастрофа, задействаща разгръщане на въздушна възглавница. Това е регламентирано от ЕС относно „eCall“ (Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.) или неговия местен еквивалент извън Европейския съюз, когато е приложимо.

Предупредителни светлини

 • В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудван автомобилът ви Toyota, приложението MyToyota може да ви предупреди за определени предупредителни сигнали, показани във вашия автомобил Toyota. Тези предупредителни сигнали отразяват, но не заменят, предупредителните светлини, показани на арматурното табло/комбиметъра на вашия автомобил Toyota. Вие, като водач, оставате по всяко време отговорен да действате при предупредителните светлини на вашия автомобил Toyota.
 • Тези предупредителни сигнали ще бъдат съобщени в мрежата на Toyota, за да ви осигурят поддръжка и да ви помогнат, ако е необходим ремонт. Чрез съгласието, дадено на Toyota и MyToyota App, вие ще имате възможност да решите дали искате да се свържем с вас или не. Моля, имайте предвид, че Toyota и мрежата на Toyota не предлагат никаква гаранция за проактивен контакт с вас в случай на предупредителна светлина, тъй като тази услуга зависи до голяма степен от вашия регион, наличност и покритие. В случай на предупреждение, моля, винаги следвайте инструкциите в Ръководството на собственика за конкретни насоки.

Нива на гориво

 • В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудван автомобилът ви Toyota, приложението MyToyota ще покаже нивото на горивото, налично в резервоара на вашия автомобил Toyota. Оставащото ниво на гориво се изразява в процент от общия капацитет на горивото. Посоченото ниво на гориво се основава на последните данни от сензора за измерване на горивото, получени от вашия автомобил Toyota в момента, в който последно сте изключили запалването. В резултат на това може да има несъответствие между нивото на горивото, посочено в приложението MyToyota, и нивото на горивото, посочено на арматурното табло на вашия автомобил Toyota. Може да възникне и несъответствие в зависимост от средата, в която е паркиран вашият автомобил Toyota (например външна температура, наклон и т.н.). Винаги трябва да се позовавате на показанията на индикатора за гориво на арматурното табло на вашия автомобил Toyota и Toyota не поема никаква отговорност в случай на непълна или неточна информация, показана в приложението MyToyota.

HYBRID DRIVER управление

 • Тази услуга ще ви позволи да се консултирате чрез записите на MyToyota App за ефективността на вашето хибридно задвижване въз основа на ключови хибридни показатели (време на EV и резултат от хибридния водач).
 • Тези записи ще бъдат предоставени за всяко пътуване. Всяко пътуване е картографирано, подчертавайки вашето EV задвижване, както и поведенчески събития (ускорение, спиране и постоянна скорост), които са свързани с контекстуализирано обучение, за да ви помогне да намалите разхода на гориво. Можете също така да получите достъп до вашите обобщени данни и лесно да проследявате развитието на производителността на вашето хибридно устройство във времето.

ДИСТАНЦИОННИ ФУНКЦИИ

В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудвано вашето превозно средство Toyota, приложението MyToyota ще покаже нивото на батерията и оставащия обхват на вашия хибрид или електрическо превозно средство.

Оставащият обхват е посочен в км, но може да се различава от обхвата, показан в колата. Винаги обръщайте внимание на индикацията на батерията на таблото на вашия автомобил Toyota.

Toyota не поема никаква отговорност в случай на непълна или неточна информация, показана в приложението MyToyota. Освен това тази услуга ви позволява да планирате дистанционно сесия за зареждане на вашия автомобил.

В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудван вашият автомобил Toyota, ще можете дистанционно да загрявате или охлаждате автомобила си чрез приложението MyToyota. Въз основа на модела на вашия автомобил може също да зададете от разстояние желана температура, да стартирате размразяването на предното или задното стъкло, както и да зададете един или няколко графика за предварително загряване или охлаждане на вашия автомобил.

Когато използвате услугите за дистанционно управление, моля, уверете се, че:

 • Автомобилът е напълно обездвижен и сте проверили безопасността на около автомобила си. Уверете се, че в превозното средство няма хора или животни.
 • Не работете със системата, ако капакът е отворен или когато автомобилът е паркиран на закрито без вентилация.
 • Използвайте тази услуга само когато е необходимо. Моля, опазвайте околната среда и минимизирайте прекомерния шум или замърсяването на въздуха.

Моля, винаги спазвайте местните и национални закони, които биха могли да ограничат използването на тези услуги във вашия район (например: някои общини и природни паркове).

Мрежа за зареждане на TOYOTA 

 • Мрежата за зареждане на Toyota може да ви даде достъп до една от най-големите общоевропейски мрежи за зареждане. Ще можете да търсите станции за зареждане и да видите подробности за всяка зарядна станция, като наличност в реално време, скорост на зареждане и видове щепсели.
 • При абонамент може допълнително да видите цените за зареждане, да отключите станция за зареждане с вашето приложение или RFID карта и да започнете сесия за зареждане. Ще получавате месечна фактура за всички сесии на зареждане в края на всеки месец.
 • Може да използваме външни партньори, за да ви предоставим тази услуга, а някои лични данни като VIN (идентификационен номер на превозното средство), потребителски идентификатор, идентификатор на договора и начална дата ще бъдат прехвърлени на нашите партньори. Мрежата за зареждане на Toyota се предоставя в сътрудничество с нашите технически партньори и подлежи на допълнителни Общи условия и Съобщение за поверителност, достъпни на [https://www.Toyota-Charging-Network.eu (за TOYOTA) / https://www .lexus-charging-network.eu/web/lexus-global (за LEXUS)].

Застраховка базирана на използване и пълна хибридна застраховка

 • Застраховка, базирана на използване (UBI) и пълна хибридна застраховка (FHI) са продукти за автомобилно застраховане, предоставяни от застрахователна компания чрез Toyota Insurance Management SE, където застрахователната премия се основава на данни за шофиране, генерирани от притежателя на полицата и всички водачи, възоснова на ускорение, спиране , превишена скорост и завиване.
 • При абонамент за UBI или FHI, необходимите данни за шофиране ще бъдат изпратени на застрахователя, в ролята на администратор на данните, за изпълнение на договора.
 • Договорите за UBI и FHI са отделни продукти от MyToyota, за които може да се абомирате при застраховател чрез посредника Toyota Insurance Management SE и са предмет на специфични условия, приети в момента на абонамента.
 • При абонамент за UBI или FHI договори, статусът на пътуванията, заедно с изчисления резултат за шофиране, ще бъде достъпен в MyToyota. За по-голяма яснота, функцията за визуализация е отделна услуга, която не е задължителна и не оказва влияние върху валидността или използването на договора за UBI или FHI, която може да ползвате без използването на приложението MyToyota или акаунт в MyToyota.

СТАТУТ НА АВТОМОБИЛА

Чрез приложението MyToyota можете незабавно да проверите състоянието на вашия автомобил. В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което е оборудван вашият автомобил Toyota, приложението MyToyota ще показва различните състояния на вратите, прозорците, люка, багажника, светлините на вашия автомобил, както и интелигентния ключ, оставен в колата.

Може да получите известие 4 минути след изключване на запалването, за да ви информира, ако нещо автомобилът не е в обичайното си състояние (функцията за push известия трябва да бъде активирана в настройките на смартфона ви). Може да получите едно или няколко от следните известия:

 • Прозорецът е отворен (един и няколко прозореца са отворени)
 • Вратата е отключена (ако някоя от вратите е отворена)
 • Плъзгащият се покрив е отворен (ако плъзгащият покрив е отворен)
 • Светлините не са изгасени (ако предните или задните светлини все още са включени)

Отключено/Заключено

В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което вашият автомобил Toyota е оборудван, можете дистанционно да заключите или отключите автомобила си чрез приложението MyToyota само с няколко щраквания. 

Моля, имайте предвид, че няма да можете да заключите автомобила, ако:

 • Някоя от вратите е отворена
 • Ключът е в автомобила
 • Алармата е включена
 • Автомобилът е заключен с ключ

Във всички тези случаи бутонът за заключване е деактивиран.

Когато използвате функцията за заключване, моля, уверете се, че няма деца, уязвими хора или домашни любимци, заключени в автомобила без надзор. Всяко от тях, оставено в горещ автомобил, може да претърпи топлинен удар, дехидратация или хипотермия, което може да доведе до смърт или сериозно нараняване. Toyota не носи отговорност за материални загуби, щети или инциденти, докато автомобилът е заключен. Потребителят поема всички рискове и отговорност от заключване на автомобила.

Когато използвате функцията за отключване, моля, имайте предвид, че това може потенциално да доведе до неоторизиран достъп до този автомобил. Toyota не носи отговорност за материални загуби, щети или инциденти, докато автомобилът е отключен. Потребителят поема всички рискове и отговорност от отключването на автомобила.

Локализирай автомобила

В зависимост от свързаното автомобилно устройство, с което вашият автомобил Toyota е оборудван, може да имате лесен начин да забележите автомобила си на претъпкан паркинг. Използвайте функцията Car Spotter и аварийните светлини ще се включат дистанционно, за да ви помогнат да намерите автомобила си. Аварийните светлини се активират за 30 секунди. След 30 секунди можете да ги стартирате отново.