Заявете пробно шофиране
Свържете се с нас
Ценови листи
Конфигуратор
Резервирайте сервиз онлайн
My Toyota/Моята Toyota

Изберете своето ниво на оборудване

Забележка
Конфигураторът на Toyota е приложение, предназначено да Ви предостави индикативни данни и информация за спецификациите и цените на автомобилите на Toyota. Посочените цени не включват такси по регистрация, продуктови такси и други допълнителни плащания. Ние сме положили всички усилия, за да се гарантира, че публикуваната информация е в съответствие с продуктите, които в момента предлагаме на всички наши клиенти чрез дилърската ни мрежа. Спецификациите и ценообразуване все пак може да бъдат обект на промяна без предизвестие и нарочни изявления и не предоставяме никакви гаранции по отношение на валутата, наличието на заявени спецификация на продукта, или точността на цените, предоставени чрез настоящия конфигуратор. Както и не гарантираме наличието на даден автомобил, в която и да е конкретна държава, в която се предоставя настоящия Конфигуратор. В допълнение, илюстрациите на даден автомобил в Конфигуратора могат да включват допълнително оборудване, което не се предлага като стандарт. За да получите актуална и окончателна информация за ценообразуването и спецификация за вашия район, моля посетете Упълномощен търговец на Toyota. Поръчките на Всички превозни средства са обект на стандартни условия за търговия на дребно и условията за продажба. Всички условия за продажба, на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент, следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент.