1. New Cars
  2. Coming soon
  3. Yaris
  4. Spoke2
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

Система за предотвратяване на челен сблъсък с подкрепа за предотвратяване на сблъсък в кръстовище

Нашата система за предотвратяване на челен сблъсък може да открие и да ви помогне да избегнете сблъсъци с други превозни средства, пешеходци и велосипедисти. Тя работи, като предупреждава водача с аудио и визуални сигнали и спирачна помощ.