1. Resources
  2. Кодекс за поведение на Inchcape
Връзки за бърз достъп
Връзки за бърз достъп

Кодекс за поведение на доставчиците

В този Кодекс за поведение на доставчици (Кодексът), Inchcape определя своите изисквания и принципи за търговските си отношения със своите доставчици (например дружества или хора, които предоставят стоки или услуги на Inchcape, както и консултанти и агенти.) Inchcape очаква от своите доставчици да прилагат и спазват принципите , изложени в този кодекс , в своите организации по целия свят и свързаните с тях вериги за доставки.