1. Buy & Offers
 2. Financing
 3. Corporate leasing
Свържете се с нас, през връзките по-долу:

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Финансовите услуги, предлагани от оторизираните търговци на Toyota предоставят набор от гъвкави възможности за финансиране на индивидуални автомобили и цялостен автопарк, които отговорят на вашите бизнес нужди. Управлявайте вашия автопарк с прозрачни разходи за експлоатация.

Възможности за финансов лизинг

 • Финансов лизинг с отворен край

  Финансовият лизинг с отворен край дава избор да заплатите остатъчната стойност на автомобила и да го придобиете или да се откажете от това ваше право в края на лизинговия период.

 • Финансов лизинг със затворен край

  При лизинг със затворен край след заплащане на авансова вноска и предаване на автомобила на клиента се издава фактура за финансираната част от цената. ДДС е платим еднократно или авансово.

 • Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

  При този лизинг клиентът може да ползва право на данъчен кредит след като ДДС се добавя към главницата в месечните вноски и се разсрочва за срока на договора. 

Предимства

Плащате месечно и накрая притежавате своята Toyota

 • Бърза процедура по одобрение на финансирането
 • Активи за финансиране: автомобили върнати от лизинг и употребявани автомобили на физически и юридически лица
 • Гъвкав срок на финансиране
 • С възможност за фиксирани месечни вноски
 • Избор на условия, които отговарят индивидуално на вашите възможности
 • Придобиване на автомобила в края на избрания от вас период

Необходими документи за кандидастване

 1. Искане за лизингово финансиране;
 2. Оферта за избрания от вас автомобил (марка, модел и оборудване);
 3. Данни от лична карта на лизингополучателя и солидарния длъжник ако е необходим такъв;

Разгледайте всички актуални оферти на Toyota

Научете повече