Информационно уведомление за обработване на личните данни в рамките на конкретни маркетингови комуникации, за които искаме съгласие


Настоящото съдържа информация относно обработването на Вашите лични данни зза целите на маркетингова комуникация или проучвания, за които се изисква Вашето съгласие. Настоящето уведомление, следва да се разглежда заедно с Общата политика за поверителност и защита на личните данни, в които се определят общите условия за обработване на личните данни и с които трябва да се съгласите, преди да продължите.

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като администратори на лични данни, ще събират Вашите лични данни, по начин и цели указани по-долу.

Какви ваши лични данни събираме и обработваме?

С Ваше съгласие, ние събираме и обработваме следните (категории) Ваши лични данни:

Категории лични данни:
Лични данни, които ни предоставяте:
  • Вашето име, ЕГН, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, лична карта, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение)
  • Информация относно Вашия автомобил Toyota (регистрационен номер, номер на шаси, дата на начало гаранция, сервизна история на автомобила)
Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като ни посетите на място и/или в интернет страницата на Тойота Балканс ЕООД и/или на електронен адрес toyota@contact.toyota.bg Подробна информация за Вашите права и начините за упражняването им се съдържа в Общата политика за поверителност и защита на личните данни.
Цели и правни основания за обработването на вашите лични данни

Ние ще обработваме личните Ви данни за целите и на основанията, както е посочено по-долу:

Цели: Правно основание:
  • Да Ви изпращаме напомнящи съобщения относно изтичащи услуги за Вашия автомобил Toyota.
  • Да Ви информираме относно предложения за продукти и услуги предлагани от Toyota, които, въз основа на историята на Вашите покупки на стоки и/или наши услуги, сме идентифицирали като релевантни за Вас, Вашия автомобил Toyotas и/или Вашата мобилност.
  • Да Ви изпращаме информация за събития, които Toyota организира.
  • Да се свързваме с Вас за участие (с Ваше съгласие) в провеждани от нас проучвания за клиентска удовлетвореност във връзка с Вас, Вашия автомобил Toyota и/или относно продукти или услуги предлагани от Toyota, както и при последваща обработка и анализ на резултатите от тези проучвания.

Тойота Балканс ЕООД, Toyota Motor Europe и упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели, на територията на ЕИЗ (Европейска икономическа зона).
Уверяваме Ви, че Вашето съгласие няма да бъде използвано за "спам" практики или интензивна комуникация
Съгласието Ви (дадено от Вас както е указано по-долу)
  • Да актуализираме и/или коригираме Вашите лични данни, които са вече налични при нас по законосъобразен начин чрез други системи, управлявани от нас или чрез друг получател, посочен по-долу.
  • - Да управляваме Вашето съгласие, както е упоменато по-долу (откази, оттегляния)
Законен интерес на администратора на данни
  • За да се съобразим с разпореждане на съда или друго нареждане от държавен орган.
Законово изискване
Срок на запазване на вашите лични данни

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за горепосочените цели за следния срок:

Период(и) на съхранение: Категории лични данни:
До оттегляне на съгласието Собствено име, Фамилно име, адрес, e-mail адрес, телефонен номер, шофьорска книжка, профил в социална мрежа (когато се свързвате с нас през наша страница в социална мрежа), данни за контакт през VoIP приложение (когато се свързвате с нас през такова приложение), освен в случаите, когато ги обработваме за други цели и на друго законово основание.
Получатели на лични данни (различни от администраторите, споменати по-горе)

Вашите лични данни ще бъдат достъпни на следните получатели:

Получатели или категории получатели:
Избрани оторизирани тъгровци на Toyota
Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium
Упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели на територията на ЕИЗ
Трансфер на лични данни извън еиз

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ:


Организация Държава
Получател извън ЕИЗ Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA за техническото обработване на Личните Ви данни САЩ
Настройките Ви за "Бисквитки"

За да подобрим използването на нашия сайт и предлаганите услуги, ние използваме "Бисквитки", "уеб маяци" или други технологии за проследяване на поведението и прегледаното съдържание на сайта ни. Ако сте съгласни с това можете да продължите да ползвате интернет страницата ни или можете да промените своите настройки тук.

Потвърдете своите настройки, за активиране или деактивиране на "бисквитките":

OK